Hamnen live show – söndag

Magnus Woxén lär oss segla snabbare med hjälp av navigations-instrument. Men först programpunkten ”Varför ska man köpa din jävla pryl?” där Svante Bahrton presenterar Scrubbis. Därefter får Linus Liljeqvist svara på frågor om XO-båtarna under programpunkten, ”varför ska man köpa din jävla båt?”.