Halv miljard i förlust för Gotlandsbolaget

De rusande bränslepriserna blev ett hårt slag för Gotlandsbolaget som redovisar närmare en halv miljard i förlust. Frågan är om vätgasdrift kan vara lösningen för framtiden?

Gotlandsfärjan
De rusande bränslepriserna blev ett hårt slag för Gotlandsbolaget som redovisar närmare en halv miljard i förlust för 2022.

De skenande bränslepriserna gör tillvaron svår för färjerederierna. Det gäller inte minst Gotlandsbolaget som redovisar närmare en halv miljard i förlust. Koncernen består av sex olika verksamheter. De tre bolag som bedriver färjetrafik, Destination Gotland och Hansa Destinations, hade ett negativt justerat rörelseresultat på hela -417,2 miljoner kronor.

Bytte bränsle

Under verksamhetsåret bytte Destination Gotland bränsle av två viktiga strategiska skäl. Dels för att möta kostnadsökningarna men också för att slippa vara beroende av rysk energi. Numera kör man på MGO istället för LNG som tidigare.

– Det kommer att ge ett hack i kurvan på vår klimatfärdplan. Vi har för avsikt att återgå till fossilgas och biogas så snart prisbilden medger och vi kan säkerställa gasens ursprung, säger Rederi AB Gotlands vd Håkan Johansson till Sjöfartstidningen.

Vätgas är framtiden

Redan 2009 tog Gotlandsbolaget fram det första visionsfartyget som skulle kunna drivas med vätgas. En allra första skiss fanns på ritbordet, men många delar i tekniken saknades fortfarande. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt inom flera viktiga områden idag finns det detaljerade planer för att utveckla och bygga Sveriges första vätgasdrivna passagerar- och fraktfartyg – Gotland Horizon.

Snabbare, flexiblare och renare

Som Hamnen tidigare har rapporterat är förhoppningen att konceptfartyget Gotland Hydrocat ska vara i trafik från 2030. Allt med målet att erbjuda ännu snabbare, flexiblare och mer hållbara resor till och från Gotland under årets alla månader.

Foto: Gotlandsbolaget