Nya bensinreglerna kan skada båtmotorer – ha extra koll i sommar!

E10-godkänd bensindunk.

Från och med 1 augusti ersätter E10 den tidigare E5-bensinen, vilket innebär att bensinen innehåller upp till 10 procent etanol.

För Sveriges bilar har det marginell betydelse då 94 procent av bilparken klarar att köra på E10, enligt Drivkraft Sverige, bränslebranschens gemensamma intresseförening.

Men då många båtar och båtmotorer är äldre än den genomsnittliga svenska nybilsflottan är det läge för båtägarna att kolla upp vad som gäller. Skippo har pratat med bränsleexperterna på Drivkraft Sverige, som i dagarna gått ut med specifik information kring båtbensinen.

Kan leda till skador

De flesta båtmotorer klarar E10, då det är en internationell standard. USA har haft E10 sedan 20 år tillbaka. Men motorn är bara en del i ekvationen. Är det till exempel en fast tank i plast så kan E10 leda till skador, liksom bränsleledningar och andra anslutningar. En koll i instruktionsboken för båt respektive motor rekommenderas, eller att man tar kontakt med tillverkaren.

Större risk att leta lågpris på land

Tankar du enbart på sjömacken är det sannolikt lugnt. Då de flesta sjömackar bara kan tillhandahålla en kvalité har mackarna haft möjlighet att kunna välja enbart E5-inblandning. Om du däremot brukar ta bensindunkarna till en mack uppe på torra land för att det är enklare och sannolikt billigare, är det viktigt ha koll på vilken etanolinblandning som finns där.

Koll på pumpen

Enklaste sättet att undvika misstag är att titta på pumphandtaget eller på pumpen, där står det ”E10” eller ”E5” inringat.

Skulle det bli fel etanolinblandning någon enstaka gång är det ingen större fara, det är bara vid regelbunden feltankning som skador kan uppstå, enligt bränsleexperterna på Drivkraft Sverige.

I den här broschyren från Drivkraft Sverige kan du får mer tips om hur då håller koll på båtbränslet (dock har delen om E5/E10 inte hunnit uppdateras).