Skrota båten gratis!

Nu finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning för såväl privatpersoner som företag.

Tack vare en ny skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten och ett samarbete mellan Båtskroten Sverige AB, Sweboat (Båtbranschens Riksförbund) och Stena Recycling AB, finns nu möjlighet att skrota den gamla uttjänta båten utan kostnad.

Det kostar vanligtvis 3 000 kr per ton att skrota en båt och nu får man kostnaden täckt upp till tre ton. Alltså kan man maximalt spara 9 000 kr. Premien gäller till och med den 31 december i år.

Det finns 25 platser runtom i Sverige som kan ta emot skrotbåtar. 

Den som inte själv kan transportera sin båt till närmaste båtskrot kan få transporten ombesörjd mot en avgift.

Likaså kan sanering av båten komma att innebära en extra kostnad för båtägaren.

Men på det stora hela är detta ett unikt tillfälle att bli av med båtar som har gjort sitt.

Och som nu bara ligger oanvända och skräpar.

Mer info här.

Se också:
Snabb ökning av båtskrotar i Sverige.
Vrakpant – vrakens väg till återvinning.