Göteborgs Hamns trotjänare går numer på el

En besparing på 25 000 liter diesel och 67 ton koldioxidutsläpp per år. Det är en del av allt som elkonverteringen av M/S Hamnen kommer att innebära.

MS-Hamnen-inspektionsfartyg
”Nya” M/S Hamnen på testtur vid Eriksberg i Göteborgs Hamns innerhamn. Foto Göteborgs Hamn AB.

Efter att ha varit i tjänst dygnet runt som inspektionsfartyg i Göteborgs hamn sedan 1979 har M/S Hamnen nu konverteras till eldrift. Efter återinvigningen som sker idag förväntas fartyget kunna vara i hamnbolagets tjänst i många år till.

M/S Hamnen är fartyget som alltid är i händelsernas centrum och först på plats när något oförutsett inträffar i Göteborgs Hamn. Fartyget har en mängd olika arbetsuppgifter men grunden ligger i att företräda hamnmyndigheten och se till att föreskrifter enligt hamnordningen upprätthålls. Dygnet runt, året om.

David Falk är skeppare på M/S Hamnen och har också varit projektledare för elektrifieringen av fartyget. M/S Hamnen har inspekterat hamnområdet i 100 år – sedan 1924. Genom åren har fartyget bytts ut två gånger. Den tredje, nuvarande upplagan har varit i drift sedan 1979.

Still going strong

– M/S Hamnen är i väldigt bra skick och det finns ingen annan båt som är bättre lämpad för uppdraget. När vi började titta på elektrifiering kom vi snabbt fram till att det var bättre att bygga om snarare än att byta ut. På så vis reduceras utsläppen ytterligare då fartyget inte lever vidare med dieseldrift hos en ny ägare, säger David Falk.

M/S Hamnen är i aktiv drift cirka 1200 timmar per år. Med den tidigare motorn förbrukade fartyget 25 000 liter diesel vilket innebar 67 ton koldioxidutsläpp – motsvarande 15% av hamnbolagets totala utsläpp – som nu försvinner.

Bättre räckvidd än väntat

I maskinrummet har en totalomvandling skett då den tidigare dieselmotorn bytts ut mot en helt ny elmotor med 250 kW effekt. Därtill har en batteribank på 520 kWh satts in, som kan kompletteras med ytterligare batterikapacitet i framtiden om så krävs. Man har också satt in en dieselhjälpmotor som är möjlig att aktivera i undantagsfall.

– Det ger oss ökad redundans och större flexibilitet som kan krävas vid särskilda utryckningar, oförutsedda händelser eller extrema väderförhållanden, säger David Falk.

Genomgått tuffa tester

Fartyget lämnade Ö-varvet på Öckerö i januari. Utöver elektrifieringen fick fartyget dessutom en ny, funktionsenlig styrhytt, samt en rad arbetsmiljöhöjande och livstidsförlängande åtgärder. Sedan dess har fartyget genomgått tester i verkligheten innan dagens officiella återinvigning.

– Under testperioden har vi märkt att räckvidden på el är betydligt bättre än vad vi hade räknat med, trots vintertestning. Målsättningen är att köra på el 90% av tiden, men än så länge har vi inte behövt gå över till dieselmotorn en enda gång för att förlänga räckvidden, säger David Falk och fortsätter:

Förbättrad arbetsmiljö

– Sedan har arbetsmiljön ombord blivit betydligt bättre tack vare den nya styrhytten och inte minst den tysta eldriften. Totalt sett är det ett riktigt lyckat projekt på alla sätt och jag vill tacka alla inblandade, från Transportstyrelsen till Ö-varvet och alla andra leverantörer och partners som varit delaktiga i det här på olika sätt.

”Självklart att vi måste visa vägen”

För Göteborgs Hamn AB är elektrifieringen av M/S Hamnen inte bara ett led i jakten att nå hamnens klimatmål om en 70 procent minskning hamnrelaterade utsläpp från Vinga och in över hela Göteborgsområdet på landsidan till 2030. Det menar Göteborgs Hamn AB:s innovationschef Viktor Allgurén:

– Elkonverteringen av M/S Hamnen är viktig då fartyget är en symbol för Göteborgs Hamn som dess inspektions- och representationsfartyg. Vi har höga förväntningar på att alla aktörer i hamnen bidrar till att minska utsläppen och självklart måste vi visa vägen och gå före.

Foto Göteborgs Hamn AB.