Går män på grund oftare än kvinnor – ny statistik avslöjar

Statistik-om-båtlivet
Båtdelningsföretaget Skipperi delar med sig av rolig statistik om båtlivet.

Statistik-om-båtlivet En ny rapport baserad på 70 000 turer med motorbåt i Skandinavien ger svar på en hel del tänkvärda fakta som rör båtlivet. 

Det är båtdelningsföretaget Skipperi som nu publicerar sin första rapport om läget i det nordiska båtlivet. Tack vare sin aggressiva expansion har man nu tillräckligt underlag för att dra flera intressanta slutsatser.

Med rapporten hoppas Skipperi att utmana gamla sanningar och attityder kring båtlivet, inspirera till nya perspektiv och väcka intresse för båtlivet hos fler.

Kvinnor bättre på att undvika grynnor

Rapporten visar bland annat att svenskar löper störst risk att gå på grund och att kvinnor generellt är bättre än män på att undvika grynnor.

Vem kör fortast av norrmän, danskar, svenskar och finnar? Det är en fråga vi får svar på i Skipperis rapport.

– Med Nordens största fritidsbåtsflotta har Skipperi en unik möjlighet att synliggöra skillnader och likheter i båtlivet mellan de nordiska länderna. Vi samlar data från alla våra över 300 båtar och tack vare att vi har liknande modeller i alla länder så får vi ett bra underlag för jämförelse, säger Axel Nordman som är vd på Skipperi.

Flest fartfantomer i Finland

Fler roliga fakta: Den genomsnittliga nordiska båtturen är 17 sjömil, manliga båtförare har grundkänning 7% oftare än kvinnliga båtförare och snittfarten skiljer sig hela 27% mellan de nordiska länderna. En likhet mellan svenska och danska medlemmar var att den 17 juli var den mest populära dagen för att ge sig ut på vattnet.  Det var en dag med sol, 22 grader och 5 m/s.

Se också:
Skipperis nya eldrivna båt

Kommer kunna följa utvecklingen

– Långsiktigt är vi nyfikna på att se om en ökad rörlighet mellan länder och hamnar, samt ett ökat utbyte av båtar påverkar våra båtvanor och vår syn på båtlivet, eftersom vår tjänst möjliggör för medlemmar att använda båtarna i alla länder vi är verksamma i, säger Axel Nordman.

Fler fakta från båtrapporten
• Svenskar har grundkänning 1,9 gånger oftare än finnarna och 2,3 gånger oftare än danskarna.
• Män har grundkänning 7% oftare än kvinnor.
• Det krävs över 10 års båterfarenhet innan det statistiskt sett syns en minskning i skademängd.
• I genomsnitt kör finnarna 27% fortare än danskarna med 9,7 knop kontra 7,6 knop och svenskarna håller i genomsnitt en fart om 9,1 knop.
• 73,5% av medlemmarna är med i båtdelningstjänsten på grund av enkelheten och 55% abonnerar på båtliv på grund av att de upplever att det är för dyrt att äga egen båt.