Från himmel till helvete – högfartsolycka på video

CrashI hög fart är det lätt hänt att man överskattar både sin egen och sin båts förmåga. Den här videon är ett skräckexempel på hur det kan gå om man missbedömer mötande vågor. Läs också statistik på hur många båtar som åker fast för fortkörning i Sverige och hur olycksstatistiken ser ut.

Här kan ni se hela händelseförloppet.

Enligt skriften ”Fakta om båtlivet” som ges ut av Sweboat är båtlivet inte en särskilt riskfylld sysselsättning. De säger att antalet omkomna i samband med fritidsbåtliv halverats de senaste 20 åren. Omkomna per 100 000 båtar är 4,9 personer år 2007. Motsvarande siffra för Finland är 7,1, Norge 3, UK 9,6, USA 5,3. För Sveriges del är nivån 4,2 sett över en femårsperoid.

Statistik_olyckor
 

I likhet med tidigare kan även detta år konstateras att drunkning eller att förolyckas inom båtlivet oftast drabbar män över 50 år. Förekomsten av flytplagg/flytväst är mycket sparsam i dessa sammanhang.

80 procent av båtägarna uppger att de alltid har flytväst med i båten till samtliga ombord. 2004 var det 70 procent. Ytterligare 8 procent har det ofta.

Transportstyrelsen arbetar med en strategi för att fram till 2020 minska olyckorna med fritidsbåt. Arbetet baseras på den samlade kunskapen hos Sjösäkerhetsrådets medlemmar och övriga organisationer som velat medverka. Ett stort antal organisationer och myndigheter kommer att vara engagerade i genomförandet. Ett måll är att antalet omkomna ska vara högst 25 per år. Olyckor utreds nu betydligt grundligare för att erfarenheterna ska kunna användas i förebyggande syfte.

Förarkompetens
Vart tredje hushåll som äger en båt har förarkompetens. Förarintyg och skärgårdskepparexamen är de vanligaste examina. Av de som har båt har 65 procent mer än 100 timmars körerfarenhet. Av de som har båt som kan köras fortare än 20 knop har 59 procent över 300 timmars körerfarenhet.

Fortkörning
Under 2011 genomförde Kustbevakningen 4 129 fartkontroller. Av dessa rapporterades 624 och ordningsbot skrevs ut i 540 fall av de rapporterade 624. Antalet bemannings- och behörighetskontroller som genomfördes under 2010 var 487. I 13 fall skrevs rapport. (KBV kan inte förelägga om ordningsbot när det gäller bemannings- och behörighetsbrister).

Läs hela rapporten här.