Enormt containerfartyg går av på mitten

Lastfartyg går av på mitten och förliser Lastfartyget Mol Comfort började ta in vatten utanför Yemens kust i tisdags och gick till slut av på mitten och förliste. 

Det enorma lastfartyget bar 4 500 containrar på väg över det Arabiska havet från Singapore till Jeddah när det plötsligt började ta in vatten. Det befann sig då cirka 840 sjömil utanför Jeddah med 26 besättningsmän ombord – 11 ryssar, 1 ukrainare och 14 fillipinare. Alla lyckades lämna fartyget med hjälp av två livflottar och en livbåt.

Fartyget gick av på mitten och stora delar ska ha sjunkit strax därefter, men två stora delar ska fortfarande flyta.

Massor av containrar har således sjunkit och kommer att utgöra livsfara för alla båtar som färdas i området. Under havskappseglingar är detta ett stort bekymmer. Containrarna syns inte på radarna, de gömmer sig gärna precis under ytan, och att krocka i full fart får katastrofala konsekvenser.

Fartyget har också sprungit läck på olja.

Vad som fanns i lasten och varför fartyget sjönk är fortfarande oklart.

Lastfartyg sjunkerFartyget delades i två och de båda delarna ska fortfarande flyta runt på det Arabiska havet.

www.aboutcrew.com