Flytväst – billig livförsäkring

Under de senaste tio åren har 355 personer omkommit i samband med fritidsbåtsolyckor. 284 personer eller åtta av tio skulle troligtvis ha överlevt om de använt någon typ av flytväst.

 

– Flytvästen är en billig livförsäkring. Förhoppningsvis kommer Sverige inom snart att följa andra länder där det enligt lag är båtförarens ansvar att det ska finnas godkända flytvästar till alla som är ombord på båten, säger Anders Wernesten, informationsansvarig på Svenska Livräddningssällskapet, SLS.

 

Tyvärr förbereder sig inte alla för en olycka där någon faller i vattnet eller tvingas hoppa överbord. Det finns säkert de som inte tycker sig ha råd att skaffa en flytväst. En flytväst är en billig livförsäkring och kan fås för 200 kronor och uppåt. Det går också att få låna en flytväst från någon av de fler än 300 flytvästdepåer som finns i Sverige.

Vid fiske från stränder och klippor är västen också en bra trygghet. Små barn som leker i och vid vatten kan med fördel använda räddningsväst som en extra säkerhet, givetvis i kombination med ständig tillsyn.

När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell.

Män över 50 flyter dåligt
Den typiska båtolyckan sker när en man över 50 år ger sig ut ensamför att fiska. Båtturen sker i en liten sjö i lugnt väder.

Mannen använder inte flytväst och är ensam när han faller överbord. Om mannen använt flytväst skulle hans överlevnadschanser ha ökat avsevärt.

Vi vet också från genomförda undersökningar att fler än 2 miljoner vuxna svenskar inte tror sig kunna simma 200 meter. De har dålig vattenvana och är i stort behov av flythjälp om de skulle hamna i vattnet.

Många turister är ovana vid våra svenska väder- och vattenförhållanden. Kunskap om behovet av flytväst och våra kalla vatten saknas ofta vilket leder till onödiga drunkningstillbud.

Livförsäkring att låna gratis
De som trots allt tycker att flytvästen är en kostsam investering för ett enstaka tillfälle kan få låna en. Svenska Livräddningssällskapet har medverkat till att det i Sverige finns fler än 300 flytvästdepåer över hela landet där det går att låna räddningsvästar gratis eller till en mycket låg kostnad.

Du kan få reda på var du kan låna flytväst genom att gå in på Svenska Livräddningssällskapets förteckning över flytvästdepåer, eller kontakta Konsumentvägledningen i din kommun.

Flytvästfakta enligt Konsumentverket
Det finns i huvudsak tre modeller av flytväst att välja på :

· Flytplagg 50 N
· Räddningsväst 100 N
· Räddningsväst 150 N.

N står för Newton och mäter hur stor flytkraft västen har i vattnet.

Flytplagg 50 N
Flytplagg 50 N kallas vanligen för seglar- eller fiskeväst. Det är en modell som passar för den som måste kunna röra sig lätt och smidigt.
Flytplagg ska bara användas av simkunniga personer och inte av barn som väger under 30 kilo. Man ska också veta att hjälp finns nära till hands.

Räddningsväst 100 N
Räddningsväst 100 N känns igen på att den har en krage och det mesta av flytkraften på framsidan. Det här är flytvästen för barn och personer som inte kan simma. Räddningsvästen vänder en medvetslös person till ryggläge. Västen ska ha ordentliga reflexer och visselpipa. Färgen ska vara gul, orange eller röd.

Räddningsväst 150 N
Räddningsväst 150 N är en uppblåsbar flytväst som är tänkt för situationer när det ställs stora krav på rörlighet och hög säkerhet. Västarna har en gaspatron och finns som hel- och halvautomatiska. Liksom andra räddningsvästar finns reflexer och visselpipa. Räddningsväst 150N har dessutom en lyftögla, som håller för att lyfta en människa som är nedtyngd av blöta kläder.

Uppblåsbara flytvästar
Uppblåsbara flytvästar är inte lämpliga för barn. De ska ha räddningsvästar av fast material.

Uppblåsbara flytvästar för äldre simkunniga blir allt vanligare. Många tycker att de är smidiga och bekväma. Det är viktigt att lämna in västen för service en gång per år och att regelbundet se till att uppblåsningsanordningen fungerar.

Fungerar inte uppblåsningsanordningen har västen ingen flytkraft och risken för drunkningsolyckor ökar. I bruksanvisning och information i västen finns det anvisningar om hur västen ska användas, underhållas och kontrolleras:

* Kontrollera regelbundet att gaspatronen är oanvänd (skruva ur patronen och se efter att den är operforerad).
* Byt sensor en gång om året.
* Blås upp västen och kontrollera att den är tät.

Dessutom bör du lämna in västen för service en gång per år, förslagsvis där du köpte den.

Flytvästar för barn
Barn i båt och barn som leker på bryggor och stränder ska ha räddningsväst på sig. Lämna för den skull aldrig barnen utan tillsyn. En flytväst är ingen barnvakt. Flytvästar till små barn bör vara enkla för den vuxna att sätta på, men svåra för barnet att ta av.

Rätt storlek
En barnväst får inte vara för stor. Då kommer flytkraften för långt ned. Om barnet hamnar i vattnet kommer underkroppen att lyftas för högt samtidigt som huvudet tippar bakåt.
Grenband ska inte spännas för hårt. Det är obekvämt och kan ge ett felaktigt flytläge. Spelrummet mellan bandet och grenen bör vara cirka fem centimeter.

Provbada
Lär barnet flyta i västen och vänja sig vid att räddningsvästen vill vända kroppen till ryggläge. Annars riskerar ett litet barn lätt att råka i panik om det ofrivilligt skulle falla i vattnet.
Gå gärna till en simhall och öva. Provbada också före varje säsong så vet du att västen fungerar på rätt sätt.

Barn under ett år
Barn under ett år är oftast besvärade av att bära flytväst. På större båtar kan man i stället låta dem använda sele. En kraftig barnvagnssele fästad på ett lämpligt ställe kan vara en lösning. Eller en cykelbarnstol ordentligt fastsatt. Men självklart måste en passande flytväst finnas med ombord.

Simhjälpmedel
På marknaden förekommer simhjälpmedel som är just vad namnet anger, hjälpmedel för simträning och dessa ska inte förväxlas med räddningsutrustning