Fiskebåt sjönk utanför Skärhamn!

En fiskebåt började plötsligt och av okänd anledning ta in så mycket vatten att den sjönk framför ögonen på Sjäräddningssällskapet.

Det hjälpte inte att Sjöräddningssällskapet ryckte ut med sina båtar för att pumpa den läckande fiskebåten.

Läckaget var alltför omfattande och pumparna kunde inte hålla jämna steg varpå båten sjönk.

Nu ligger den på 37 meters djup under sträng övervakning av Kustbevakningens fartyg 501 säkerställer att inga miljögifter läcker ut.

Om fiskebåten ska bärgas är ännu inte bestämt.

– Vårt ansvar är att se till att inte miljön påverkas. Vi kommer att vidta de åtgärder som krävs för det ansvaret. Bärgning av fartyget skulle kunna vara en sådan åtgärd, säger räddningsledare Mattias Heneborn på Kustbevakningen.

Det finns i nuläget inga misstankar om brott och ingen har kommit till skada i händelsen.