Ett ögonblicks verk!

Här är tre påminnelser i ett och samma videoklipp. Använd flytväst. Använd dödmansgrepp. Var på alerten med ratt och reglage när du korsar vågor. 
Se videokippet!