Första bilden: Stockholms unika självkörande elfärja

Om en månad sjösätts den eldrivna och självkörande färjan Estelle som ska trafikera Riddarfjärden i Stockholm. Färjan ska ta 24 passagerare med cyklar mellan Södermalm och Kungsholmen var femtonde minut.

Sjalvkorande-farja-stockholm-eldriven
Färjan som byggts och sjösatts i Norge har fått namnet Estelle efter prinsessan med samma namn.

Bakom satsningen står det norska rederiet Torghatten i samarbete med Stockholms Hamnar. Färjan ska gå mellan Södermalm och Kungsholmen med avgång en gång i kvarten, 15 timmar per dag, från respektive kaj. Varje tur kommer att kunna ta 24 passagerare inklusive cyklar. Övrig tid ligger färjan still och laddar batterierna.

Satsningen följer Stockholms Hamnars kajstrategi, som är framtagen i samarbete med Stockholms stad, med syfte att förbättra stadslivet vid innerstadskajerna och samtidigt ge goda förutsättningar för rörlig sjöfart.

Den utmärker sig dessutom som världens första autonoma, kommersiellt drivna elfärja färja.

Se också:
Hydrolift levererar eldrivna färjor till OS i Paris
Eldrivet passagerarfartyg till Stockholm – bygget är igång
Candela – redo att revolutionera passagerartrafiken
Elektriska bärplansfärjor kapar utsläppen med 97,5 procent

Testad i simulator

Innan trafikstart i Stockholm har mjukvaran testats i drift med passagerare i Trondheim. Teknikleverantören Zeabuz har även en egenutvecklad simulator där tusentals virtuella överfarter genomförs på Riddarfjärden innan färjan är i vattnet. Till en början finns en operatör ombord som ser till att allt går som det ska. Senare ska färjan styras helt från ett kontrollrum på land.

”Stockholmarna kan vara trygga”

– Att ett fartyg ska köra utan förare låter kanske lite riskabelt men det är lika tryggt med en autonom färja som en traditionell. Stockholmarna kan känna sig trygga med att vi med 150 års erfarenhet från redarbranschen i Norge genomför det på ett säkert sätt säger, Reidun Svarva affärsutvecklingschef på rederiet Torghatten AS.

”Innovativt tillskott”

Hon får medhåll av Clara Lindblom (V), styrelseordförande Stockholms Hamn:

– Det är glädjande att en ny båtlinje kommer på plats som gör det enklare för stockholmarna att pendla. I en stad till stor del byggd på öar har sjötrafiken potential att bidra ännu mer till hållbara transporter. Den självkörande färjan över Riddarfjärden är ett innovativt tillskott som förhoppningsvis blir en stor tillgång för invånarna.

Bara början

I juni 2022 antog Stockholms kommunfullmäktige en ny kajstrategi för Stockholms vackra och populära innerstadskajer. En stor del i det arbetet är att säkerställa fler möjligheter till citynära sjöfartsalternativ genom strategiska kajlägen för bland annat persontransporter.