Candela P12 – otroliga eldrivna färjan sjösatt i Stockholm

Väntan har varit lång men nu släpper Candela sin kanske största satsning hittills. Med den foilande elfärjan Candela P-12 Shuttle, som nu går in i serieproduktion på fabriken i Rotebro, vill Stockholmsföretaget revolutionera vattenburen kollektivtrafik världen över.

Att Candela sticker ut hakan med djärv design och banbrytande teknik är inget nytt. För mer än ett år sedan fick de, tack vare sina bärplan och avsaknad av svall, dispens från rådande 12-knopsgränser i Stockholms innerstad från länsstyrelsen. Men sedan dess har det varit relativt tyst kring Candela P-12 Shuttle, den foilande vattenbussen som skänkt löften om att revolutionera vattentransporter i stadsmiljöer världen över.

Tystnad – fram tills nu.

Under de senaste veckorna har vi på Hamnen och flera andra kunnat se en futuristisk färja flyga omkring utanför Lidingö. Idag kan Hamnen.se vara först med att berätta att utvecklingen av Candela P-12 Shuttle är över och att projektet nu går in i serieproduktion.

– Med P-12 erbjuder vi inte bara ett snabbare och mer bekvämt utan också ett elektriskt alternativ till fossildrivna fartyg. Vi gör det möjligt för operatörer att gå över till hållbara, kostnadseffektiva och lönsamma fartyg. Ett avgörande steg mot rena hav och sjöar, säger Erik Eklund, ansvarig för Candelas kommersiella farkoster.

Stora energibesparingar mot konventionell drift

Att eldrift skulle vara synonymt med långsamma deplacementsfarter stämmer inte heller. Under testerna utanför Lidingö kom Candela P-12 Shuttle upp i en toppfart på 30 knop. Marschfarten är inte långt efter på 25 knop. I denna hastighet går färjan som mest energisnålt och tar sig 40-50 sjömil, beroende på last och utförande, på en laddning.

När batterierna är slut tar färjorna emot snabb DC-laddning på 175 kilowatt, vilket ger ger en laddningstid från 10 till 85 procent på cirka 45 minuter.

Enligt Candelas egna beräkningar gör detta energiförbrukningen minimal. Jämfört med en snabbgående passagerarfärja i liknande storlek utrustad med konventionell drivlina, och utan bärplan, säger Candela att deras Candelas P-12 Shuttle minskar energiförbrukningen med hela 80 procent.

Candelas P-12 Shuttle ska enligt företaget själva revolutioner vattenburen kollektivtrafik.

 

Prissatt för omställning

En vanlig kritik mot bland annat Candela men också elbåtssektorn i allmänhet är de hisnande prisbilderna. I fallet med P-12 Shuttle har stor vikt lagts vid en prissättning som ska göra det möjligt för stora transportaktörer att påbörja en omställning till fossilfri drift.

I sitt standardutförande kostar Candela P-12 Shuttle sina 1,7 miljoner Euro, idag motsvarande cirka 19 500 000 kronor. En siffra som Candela själva hävdar ligger i linje med passagerarfärjor av liknande specifikationer och prestanda.

När väl den initiala investeringen är gjord så kommer driftskostnaderna vara försumbara och knappa 10 procent av vad en förbränningsmotor hade kostat.

Se även:
420 sjömil på 24 timmar – Candela slår världsrekord i räckvidd
Test: Candela C-8 – Skippo testar det svenska foilingundret

Tre modeller – tre utföranden

Den båt som nu sjösatts och som testats inför lanseringen i Stockholms kollektivtrafik är avsedd för pendling i stadsmiljö. Här finns plats för 30 passagerare, barnvagnar och cyklar. Förutom denna modell lanseras ytterligare två med något högre svansföring.

En har fått namnet Business med plats för 12 till 20 passagerare och är att betrakta som vad business-class är på ett flygplan. Slutligen kommer också den så kallade Voyager-klassen. Med stora möjligheter till personlig anpassning kan den närmst liknas med privatflygplan för att fortsätta allegorin.

De tre utförandena som Candela kommer att tillverka P-12 i.

Lanseras i Stockholm

Som tidigare nämnt har Candela P-12 Shuttle fått dispens från lågfartsområden i Stockholms skärgård tack vare sin minimala svallbildning. Detta möjliggör så gott som halverade pendlingstider mellan exempelvis Ekerö och centrala Stockholm.

– Idag är trånga vägar vanliga i många städer medan vattenvägar – mänsklighetens äldsta transportinfrastruktur – förblir underutnyttjade för snabb pendling. P-12 kommer att öppna  dessa vattenvägar som gröna motorvägar och möjliggöra snabba förbindelser inom staden. Ofta är det snabbaste sättet att resa via vatten, säger Candelas vd och grundare Gustav Hasselskog.