Bytte från diesel till el – gav sig ut på långtur!

Björn Bertoft gjorde till sin sak att ta kol på den utbredda räckviddsångesten – slängde ut dieselmotorn och gav sig ut på långsegling med elmotor. 

Om du hör till dem som tvekar att byta till elmotor trots att du bara rör dig inomskärs är det dags att tänka om.

Sju länder
Det har Björn Bertoft nu bevisat med sin seglats från Oslo i Juni och målgång i Stockholm i augusti – en sträcka på 2 500 sjömil som också inkluderade besök i sju länder.

Ett viktigt syfte, förutom att själv få njuta av miljövänlig långsegling, var också att bevisa för andra att den så kallade räckviddsångesten är överdriven.

Eller som han själv uttrycker det:

Sluta tanka!
– Den här seglingen var lite av ett ”climate-statement” med avsikt att sätta högre fart på fossilfria funderingar hos vanliga seglare. Det tankas ju en hel del fossila bränslen även av oss.

Se också:
Smaragd med elmotor till salu på Blocket

– Paradoxen är att vi gärna söker oss ut till ensliga klippor för att få njuta av stilla natur och solnedgångar, för att sedan utan att blinka starta våra dieselmotorer för att kyla vinet eller få mer kräm till tv:n ombord.

Mer ansvar
– Visst, seglare har kommit långt med solceller och vindsnurror, men vi borde ta ännu mer ansvar och lägga oss i den absoluta framkanten när det handlar om att ställa om till ett helt fossilfritt och hållbart båtliv.

Marina elmotorer representerar idag en mycket liten del av alla båtmotorer. Enbart i Sverige finns ca 800 000 fritidsbåtar varav ca hälften har motor.

– Men andelen elmotorer ökar stadigt och här finns en enorm miljövinst att göra genom att gå ifrån motorteknik baserat på fossila bränslen.

Ljud- och luktfritt
Inför seglatsen hade Björn Bertoft alltså bytt ut sin gamla dieselmotor mot en elektrisk pod-driven Torqeedo, med alla fördelar som det innebär.

Man slipper den tunga motorn, tanken, slangar, skrov-, skott- och däcksgenomföringar och blybatterierna.

Ej heller behöver man dras med ljudet, lukten, avgaserna, riskerna för läckage och kostnaderna för bränsle.

Inne i båtens tidigare motorrum sticker det bara upp en liten plugg som är kopplad till motorns styrenhet, fartreglage och de två Lithiumbatterierna.

Smaragden är 34 fot och väger 3.3 ton. För båtar under tre ton räcker det med den mindre modellen Cruise 2.0 och ett Lithiumbatteri.

Så du menar att den utbredda skepsisen mot att byta ut segelbåtens gamla diesel- eller bensinmotor är obefogad?

– Nej, men den är överdriven, säger Björn Bertoft. Och fortsätter:

– Man måste vänja sig vid ett nytt slags båtliv och att man till exempel inte bara kan slå på motorn så fort det mojnar för att hålla farten uppe i alla lägen.

– Sedan stötte jag på några mindre problem under seglatsen då inte hydroladdningen fungerade som den skulle. Jag var också tvungen att göra ett ofrivilligt delstopp i Skärhamn för att uppdatera en mjukvara.

Läskigt att släppa taget
– Sist men inte minst så är det en vanesak att manövrera båten när motorn inte hörs. Det kan till exempel vara läskigt att kasta loss i en trång och blåsig hamn när man bara måste ha driv på propellern så fort man har släppt taget om brygga,

– Men det är en vanesak. Lite mer planering och litet mer tålamod när det mojnar är kanske precis vad den moderna människan behöver för att komma ner i varv på sjön, avslutar Björn Bertoft.

Mer info här.