Bornholm – den gröna förebilden i Östersjön

Grön energi, återvinning och en strävan efter nya vägar att gå. Ska man tro Europakommissionen gör våra danska grannar på Bornholm rätt.

bornholm-gronenergi-gron-energi
Kan bornholm vara världens mest miljö- och klimatsmarta ö? Enligt EU komissionen tycks de i vart fall göra rätt på flera punkter.

I århundraden försörjde sig Bornholm på lantbruk och fiske men var ändå en av de fattigaste regionerna i hela Danmark. När Östersjöns fiskeindustri dalade till följd av minskade fångster och massivt överfiske kunde ön inte längre försörja sig på sin tredje största inkomstkälla – turismen.

Vägen ut var en grön sådan där man allt mer gjorde sig oberoende av det danska fastlandet. Förhoppningen var att spara pengar genom att bli mer självförsörjande och samtidigt locka såväl turister som bofasta till ön.

Men hur lyckades man? Framgångskonceptet tros komma från en strävan att göra hållbarhet till det billigaste, enklaste, och mest logiska alternativet att leva sitt liv på.

Långlivad satsning

Redan 2008 satte Bornholms kommun ett mål om att 2025 vara helt koldioxidneutrala i sin energiproduktion. För att nå dit har stora investeringar i elnätet krävts. Hittills har man inte nått till 100 procent grön el från Bornholm som är målet till 2025. Men redan nu stoltserar den lilla ön med hur de lyckats med att gå över till helt förnyelsebar energi där två tredjedelar produceras på Bornholm och resten kommer från Sverige.

Se även:
Klassiska segelyachten elektrifieras för framtiden
Ny studie – sjöfåglar har lärt sig undvika vindkraftverk
Fartyget med världens största batteripack trafikerar Öresund

På sikt har Bornholm även som mål att bli en grön tankstation för de drygt 60 000 fartyg som passerar ön årligen. Men för att detta ska gå i lås behöver utvecklingen av grön sjöfart komma längre.

En framgångssaga har det minst sagt varit. Så pass att Europakomissionen 2020 gav sitt då nyinstiftade pris för det omställningsarbete Bornholm antagit och genomfört. Under 2022 beslutades det att den lilla ön skulle bli ett nationellt centrum för grön energi, teknikutveckling, innovation, hållbarhet och en pionjär inom grön affärsutveckling.

Låter det spännande? Du kan läsa mer om Bornholm och öns miljö- och klimatarbete här!