6231 utryckningar – sjöräddningen om säsongen som gick

Grundstötningar, drunkningstillbud, motor- och propellerhaverier. Det är de vanligaste anledningarna till att Sjöräddningssällskapet rycker ut i skarpa situationer.

Sjoraddning-2023
Förutom akuta utryckningar består Sjöräddningssällskapets arbete också av sjuktransporter och förebyggande arbete.

Landets frivilliga sjöräddare gör en heroisk insats med sina utryckningar som förra året uppgick till 6231 varav 1191 var av livshotande karaktär. Sett till det totala antalet utryckningar innebär det en marginell minskning från året innan (2022) då siffran landade på 6273.

Se också:
Landets mest påhälsade grund – 50 båtar per sommar!
Sjöräddningen – dramatisk sommar trots regn och blåst

De förebyggande utryckningarna uppgick för 2023 till 4193 (4193), det är insatser som görs till Sjöräddningssällskapets medlemmar för att hjälpa till innan läget blir akut.

Därtill utförde Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare 851 (773) sjuktransporter, insatser som utförs tillsammans med landets regioner för att hjälpa skadade eller sjuka personer att snabbt få vård.

Många grundstötningar

De vanligaste orsakerna till larm var motor-/propellerhaveri, drunkningstillbud och grundstötning. De regioner som stod för flest larm var Västkusten och Stockholmsregionen.

Hektiskt i Stockholm

Av Sjöräddningsällskapets alla 73 stationer var det Stockholm som hade allra mest att stå i med sina 386 utryckningar med Dalarö (363) och Munsö/Ekerö 334 på andra respektive tredje plats.

Den fullständiga tio-i-topp listan lyder så som följer:
1. Stockholm 386 utryckningar.
2. Dalarö 363 utryckningar.
3. Munsö/Ekerö 334 utryckningar.
4. Käringön 264 utryckningar.
5. Rörö 263 utryckningar.
6. Hovås 255 utryckningar.
7. Värmdö 233 utryckningar.
8. Möja 224 utryckningar.
9. Strömstad 214 utryckningar.
10. Smögen 208 utryckningar.