Småbåtshamnen kan vara en dödsfälla på vintern

Att titta till sin båt som ligger i sjön över vintern kan vara förenat med livsfara enligt färsk statistik från norska Kystverket som nu manar till försiktighet.

Båtliv-vinter-inledning
Om man är ensam och ramlar i sjön nu på vintern har man väldigt lite tid att rädda sig innan en allvarlig olycka är framme.

Båtliv är en förhållandevis mycket säker fritidssysselsättning. Det har Hamnen slagit fast många gånger och all tillgänglig statistik säger samma sak. Om folk bara kunde kasta loss för en sjötur på sommaren istället för att trängas i semestertrafiken uppe på land skulle sålunda många liv kunna sparas. Likväl finns det anledning att mana till extra försiktighet när man tilltar till sin båt vid bryggan. Inte minst på vintern.

Varning för halka

”Vintertid blir det snabbt isigt och extra halt på bryggor och kajanläggningar och det är viktigt att rätt utrustning finns på plats om en olycka skulle vara framme. Ett bra råd är att ta på dig en väst innan du går ut på kajen”. Så skriver norska Kysteverket.

– Många väntar med att ta på sig västen tills de är ombord på båten. Vi anser att västen bör tas på så tidigt som möjligt. Användningen av flytutrustning hade med stor sannolikhet räddat flera av dem som omkommit i den här typen av hamnolycka, säger sjöfartsdirektör Knut Arild Hareide.

Han fortsätter:

– Om man är ensam och ramlar i sjön nu på vintern har man väldigt lite tid att rädda sig innan en allvarlig olycka är framme. Det är viktigt att det går snabbt att ta sig iland om du har otur.

Det finns en hel del man kan göra för att öka säkerheten i marinor och på båtklubbar utan att det behöver kosta speciellt mycket.

Enkla åtgärder

Det finns också mycket som man kan göra för att öka säkerheten i marinor och på båtklubbar utan att det behöver kosta speciellt mycket. Exempel kan vara att se till att det finns livbojar, bra belysning och kanske framför allt stegar på bryggorna (som sticker djupt ner i vattnet när man ska rädda sig med genomblöta vinterkläder som är blytunga). Ett annat tips är att avlägsna tampar och annat som man kan snubbla på ute på kajerna.

I Norge har 28 personer omkommit vid förtöjda båtar de senaste fem åren. Hur statistiken runt just denna specifika typ av olycka ser ut i Sverige är oklart.

Norska Kystverkets checklista:
* Badstegar (räddningsstegar) vid bryggorna – antal, skicker de tillräckligt djupt ner i havet även vid lågvatten?
* Livbojar?
* Belysning?
* Bråte och lösa ting på bryggorna?
* Snöiga/isiga bryggor?
* Staket och/eller räcken?

Foto: Hans Petter Sandseth