Segla med instrument – kalibrera rätt!

GPS, vindgivare, kompass, logg och lod. Vad behöver man kalibrera, hur ofta och hur går man tillväga?
Garmins främste expert och en av Sveriges mest aktiva seglare ger sina bästa tips.

Instrument kan hjälpa till att effektivisera seglingen och förbättra kappseglingsresultaten. Men det vill till att man förstår hur instrumenten fungerar för att de ska komma till sin rätt och en del i det är kalibrering.

GPS:en får sin information från satelliter och behöver inte kalibreras. Men alla andra instrument måste matas ned information om båten som de sitter på för att visa rätt. Hur båten ser ut och givarnas placering påverkar instrumenten och det är efter dessa värden som instrumenten måste kalibreras.

Ett stort värde för den som vill förbättra sina kappseglingsresultat är också att skapa ett polärdiagram och mata in det i sina instrument. På så vis kan man få sina målfarter serverade direkt på displayerna under segling och behöver inte längre ha koll på en tabell som tejpats upp i sittbrunnen.

Här får vi veta hur Patrik Forsgren går tillväga när han kalibrerar sina instrument – hur ofta han gör det och vad han tycker krävs för att kalibreringen ska lyckas.

Se också:
Del 1 – Segla med instrument – välj rätt elektronik
Del 2 – Segla med instrument – kortare väg och högre fart!
Del 3 – Segla med instrument – hitta rätt vinkel!
Del 4 – Segla med instrument – häng med på vindvriden!
Del 5 – Segla med instrument – gör en perfekt start!

Del 6 – Segla med instrument – säkert och effektivt med AIS
Del 7 – Segla med instrument – kalibrera rätt!