Så gör du om rullfocken kinkar

Rullfocken gör seglingen enklare.
Rullfocken gör seglingen enklare.

Rullfocken gör seglingen enklare.Att segla med rullfock är att förenkla seglingen. Men det gäller att göra rätt, för den kan trassla. Vid inrullning får inte fockfallet sno sig runt förstaget, som på bilden. Genom att hantera rullfocken rätt kan du undvika att rullfocken kinkar sig.

 

Om en rullfock kinkar
Använd inte vinsch med en gång, om motståndet i manöverlinan till rullfocken är onaturligt stort. Undersök istället vad det är som tar emot.

I hård vind kan det ibland vara nödvändigt att använda en vinsch men normalt ska motståndet vara litet.

Om motståndet är stort kan det vara trassel på lintrumman. Och det blir bara värre ju hårdare du drar. Du måste då fram på fördäck och reda ut trasslet.

Det kan också vara rullfockens fall eller något annat fall som snott sig runt övre delen av profilen och fallsvirveln.

Olika system har lite olika sätt att undvika att fockfallet snor sig runt förstaget. Vanligast är att fallet ska ha en viss vinkel mot förstaget. Den anges i bruksanvisningen och åstadkoms ofta genom att ett särskilt beslag monteras mot masten som åstadkommer denna brytning.

För att behålla rätt vinkel på fallet måste fallsvirveln befinna sig på rätt höjd. Om en mindre fock används måste den förses med en förlängningsstropp i halshornet eller fallhornet så att svirveln hamnar på samma höjd som när den vanliga focken används.

Om man slackar i fallet eller om fallet helt enkelt har lossnat nere vid däck kan fallet börja sno sig runt förstag och rullprofil. Det innebär stor risk för skador på fall och/eller förstag.

Det kan också hända att ett spinnakerfall eller något annat fall fastnar i rullfockens överdel i samband med inrullningen. Även det kan leda till motsvarande allvarliga skador.

Att ett fall snor sig runt övre delen av profilen är något av det allvarligaste som kan inträffa. Det här var orsaken till att Milo Dahlmann med sin baåt Artemisia förlorade sitt förstag utanför Kuba häromåret.

Ett vajerfall blir nästan omedelbart skadat och måste bytas. Själva förstaget kan också skadas så mycket att det kan gå av. Om du råkat ut för trassel med snott fall är det nödvändigt att gå upp i riggen och inspektera förstagsvajern. Kontrollera om kardelerna särar på sig så vajern börjar påminna om en köksvisp med form som en baseball. Om vajern visar tecken på förändring är det bara att byta.

Ett extra förstag är alltid en fördel att ha med för alla båtar. I synnerhet båtar med rullfock.

Läs mer om rullfock:

Skydda rullfocken i hamn

Liten rullfock-skola

Segla med rulle