Riggskolan del 1 – expertens bästa tips

Henrik Löwing jobbar som riggare på Arcona Yachts och räknas som en av Sveriges främsta experter på området. Här delar han med sig av sina bästa tips inför påmastningen.

Se också: 
Riggskolan del 2 – konsten att masta på.
Riggskolan del 3 – ställ in riggen rätt.