Högfartsskolan – konsten att ratta rätt!

Del 3. Med ratten i en bil styr man dit man ska. Punkt. I en snabb båt är ratten också ett balansredskap som ska hanteras varsamt.
Häng med!

På sjön är trafiken gles och vingelmånen stor, brukar det heta.

Och det må vara – så länge farten är måttlig.

Men när loggen kryper upp mot 40–, 50–, 60 eller rentav 100 knop så är läget det rakt motsatta.

Körigt att ratta
Då det gäller att hålla koll på våghöjder, strömmar, andra båtar, kastbyar och dessutom balansera båten med ratten på en och samma gång.

Kort sagt – det som man har lärt sig bakom en ratt på torra land är inte till mycket hjälp när man kastar loss med en snabb båt.

Häng med!

Se också:
Del 1 – Högfartsskolan börjar nu!
Del 2 – Högfartsskolan – full fart mot sweet spot!
Del 3 – Högfartsskolan – konsten att ratta rätt..
Del 4 – Högfartsskolan – ligg lågt i stökig motsjö!
Del 5 – Högfartsskolan – hitta balansen i sidvind!