Handskas varligt med epoxi

Handskas varligt med epoxi
Handskas varligt med epoxi

Handskas varligt med epoxiEpoxi är starkt. Starkt som lim, starkt i laminat och starkt allergiframkallande. Och stor styrka kräver stor försiktighet.

Låt aldrig huden komma i kontakt med epoxi

Du ska ha kraftigt tyg i kläderna på kroppen och skydd på händerna. För kortvariga arbeten kan det duga med traditionella plasthandskar som dock alltid måste bytas om minsta spill kommer på handsken. Epoxin tränger annars snart in i huden. Ta av ringar, armband och klocka före arbetet. Får du spill på handskarna tar du nya direkt. För större och mer långvariga arbeten är det klokt att först ha bomullshandskar och så kallade kemikalskyddshandskar utanpå.

Om du får epoxi på huden
Tvätta med tvål och skölj i rikligt med vatten. Använd absolut inte lösningsmedel på huden som då bara gör den mer mottaglig för eksem.

Om du får epoxi i ögonen
Akta ögonen och skydda dem med skyddsglas. Får du spill i ögat – skölj genast i rikligt med vatten i flera minuter. Vänta inte med att skölja – det kan vara fråga om sekunder. Dra isär ögonlocken när du sköljer. Uppsök en läkare.

Använd andningsskydd
Vid slipning av epoxi måste man använda andningsskydd. Viktigt är att epoxin härdat klart innan du slipar. Damm från epoxiprodukter som inte härdat ordentligt är allergiframkallande och kan vara farligt för andningsorganen. Ansiktsmask med partikelfilter eller kolfilter rekommenderas. Epoxidamm skall borstas bort från kläder och städas undan med ansiktskyddet på.

God ventilation viktig
Allt arbete med epoxi skall ske utomhus eller i väl ventilerade lokaler.