Dyr färg!

Vid skada orsakad av felaktiga produkter kan det ofta bli kostnader för avhjälpande som står utom proportion till värdet av den sålda produkten.

 

En felaktig färg kan t.ex. orsaka skada på det som målas med färgen eller att kostnaderna för målning eller sprutning blir onyttiga.

Konsumentköplagens 31 och 32 § upptar vissa begräsningar i den ersättning som kan utgå.

I nämndens Änr 94-2424 uppstod en sådan här fråga om ersättning för skada av felaktig färg. En färghandlare hade sålt en härdfärg Perfection 709 men funnit härdaren vara tjock och hade därför lämnat en annan härdarburk. Det var emellertid olika årgång på härdarna, och tillverkaren International hade ändrat sammansättningen under mellantiden, vilket resulterade i otillräcklig härdning. Köparen blev tvungen att ta bort all färgen och lägga ner ett arbete på sammanlagt ca 80 timmar, vilket nämnden skattade till 3 000 kr mot begärda 8 000. Nämnden tog hänsyn till att köparen målat över färgen trots att den inte härdat ut.