Åtta punkter råd vid köp av båt i utlandet

Professorn i sjörätt, Hugo Tiberg, ger oss åtta råd om vad som är viktigt att tänka på vid köp av båt i utlandet.

  1. Kontrollera din avtalspart, vid köp i Medelhavet genom Kryssarklubbens Medelhavsseglare.
  2. Engagera en kunnig besiktningsman och vid större affärer sjörättsjurist.
  3. Gör upp ett genomtänkt kontrakt som du förstår, lämpligen på Kryssarklubbens internationella formulär, med villkor om neutralt rättssystem och utpekad skiljedom istället för lokal domstol.
  4. Kräv banksäkerhet eller motsvarande för varje betalning intill leverans av godkänt objekt.
  5. Inge omedelbar skriftlig reklamation för varje konstaterat fel vid leverans liksom senare.
  6. Ta väl hand om köpeobjektet även om det är avtalsstridigt.
  7. Skaffa en försäkring som ger rättsskydd för utländska rättegångskostnader.
  8. Låt inte snålheten bedra visheten.