Dags att göra motorn vinterklar

En någorlunda händig person kan göra motorn vinterklar.
En någorlunda händig person kan göra motorn vinterklar.

En någorlunda händig person kan göra motorn vinterklar.Ordentlig motorvård ger din motor förlängt liv och vinterförberedelserna är särskilt viktiga. Instruktionsboken berättar vad som bör göras, hur och vilka material som ska användas. För den något så när händige är det här saker som det går att göra själv. Annars får man ta hjälp av proffs eller kunniga vänner.

När det gäller utombordsmotorer på mer än 50 hk kan du välja om du vill låta motorn sitta kvar på båten eller ta bort den. Mindre motor kan också få sitta kvar om båten förvaras i låst utrymme. Motorvården blir ändå densamma.

Inombordsmotorer, oavsett om de är diesel- eller bensinmotorer, görs vinterklara på samma sätt.

Vi har sammanställt en checklista för vardera inombords- och utombordsmotorer som hjälper dig att inte missa något i vinterförberedelserna.

Checklista inombordsmotor

Kylsystemet måste dräneras, eventuell glykolblandning kontrolleras och olja i motor, drev/växelhus och backslag ska bytas för att undvika att korroderande syror bildas.

Här följer en genomgång av elva viktiga åtgärder som ska vidtas. Den gäller inombordare men i tillämpliga delar även utombordsmotorer.

 

Åtgärder före upptagningen

 1. Varmkör före upptagningen. Vid körning efter upptagningen måste annars kylvattentillföras sjövattenpumpens insug. Motorn får aldrig köras utan kylvatten. Impellern (pumphjulet) tål inte att gå torrt.
 2. Pumpa oljan ur motorn med en oljetrågspump.
 3. Byt oljefilter. Om det gamla filtret sitter fast kan du slå en skruvmejsel rätt igenom och vrida loss det. Var beredd att ta emot den olja som rinner ut. Rengör den yta som filtrets gummipackning ska täta mot och avlägsna alla rester av den gamla packningen. Stryk sen lite ny olja på gummipackningen och dra åt filtret tills gummipackningen sluter an mot tätytan. Dra därefter ett halvt varv till.
 4. Fyll på ny motorolja om båten ska användas nästa säsong. Om inte ska konserveringsolja användas. Fyll på till dess nivån når det övre strecket på oljestickan. Starta sen motorn och låt den gå tomgång en stund. Kontrollera nivån och efterfyll vid behov.
 5. Bensinmotor: Ta loss tändstiften och fyll på en skvätt olja i varje cylinder. Dra runt några varv.
 6. På dieselmotorer ska bränslesilen rengöras och finfiltret bytas. En bensinmotor med fast bränsletank ska vara försedd med vattenavskiljande bränslefilter som nu ska tömmas. Byt/rengör filterpatronen.
 7. Kontrollera frostskyddet i färskvattensystemet, om sådant finns. Anslut en slang till sjövattenpumpens sugsida och kör igenom en 50% glykolblandning. Samla upp blandningen vid avgasutloppet och kör igenom den ett par gånger. Efter sista genomhörningen ska blandningen stå kvar i systemet.

 

Åtgärder efter upptagningen

 1. Drev/växelhus eller backslag töms nu på olja. Fyll på ny växelhusolja av typ som instruktionsboken anger. Byt packningar innan pluggarna monteras tillbaka .Om den gamla oljan är grå, visar det att vatten trängt in i växelhuset. Kontakta då en fackman för att åtgärda felet.
 2. Om motorn är saltvattenskyld ska systemet spolas med färskvatten. Tappa sev kylvattnet och kör in 50% glykolblandning.
 3. Ladda batterierna och smörj in polerna. Därefter kan de förvaras i båten eftersom batterier tål frost när de är fulladdade. Tänk dock på stöldrisken.
 4. Montera av propellern och smörj in propelleraxeln med fett. Ur stöldskyddssynpunkt bör också drevet tas bort och förvaras i separat, låst utrymme över vintern.
 5. Spraya med rostskyddsolja på motorns metalldelar och med fuktdrivande olja (typ CRC 5-56) på alla elanslutningar.

 

Checklista för utombordsmotorer

 • Utombordsmotorer finns av olika slag, men denna lista kan användas för alla förekommande typer. Gör inte jobbet själv om du tvivlar på din förmåga, det kan bli dyrt. Följ alltid anvisningarna i din motors instruktionsbok.
 • Spola av hela motorn med sötvatten. Tvätta noga med svamp.
 • Anslut en spolmuff till kylvattenintaget och renkör kylkanalerna med sötvatten. Observera att motorn måste vara varmkörd först.
 • Avsluta med att spraya in konserveringsolja via luftintaget så att motorn ”kvävs”.
 • Byt tändstift.
 • Töm ur oljan ur växelhuset och fyll på ny olja. Var noga med att byta packningar till skruvarna.
 • Tag av propellern. Inspektera så att den är fri från skador och ev. fisklinor. För på vattenfast fett på axeln och montera tillbaka propellern.
 • Byt alltid saxpinne.
 • Gäller endast fyrtaktsmotor: Byt motorolja och filter.
 • Fetta in motorns smörjnipplar.
 • Spraya alla elektriska kontaktytor med kontaktspray eller fetta in dom.
 • De flesta motorer har ett internt bränslefilter. Töm det eller om filtret är utbytbart ? byt filter.
 • Finns fast bränsletank ska dess filter rengöras eller bytas.
 • Om motorn är av förgasartyp ska förgasarna tömmas så att inte bränsle står kvar över vintern. Dränering sker genom att avtappningsskruv i nederkant av förgasaren öppnas.
 • Smörj reglagekablar och styrsystem samt passa på att kontrollera genomföringarna i motorbrunnen.
 • Ge motorlåset en noggrann smörjning.


De listade åtgärderna är vad som krävs före vinterförvaringen och ersätter inte den service som föreskrivs i motorns instruktionsbok.

En fördel med utombordsmotorer är att de löper mycket liten risk för frysskador när de förvaras lodrätt. Tyvärr är de stöldbegärliga och stöldrisken är stor när de förvaras sittande på båten utomhus.

Exempel på bra tillbehör inför höstrustningen:
Fettspruta, konserveringssprej, spolmuff och verktyg:

 

Tipsen kiommer från Atlanticas Alf Dahlgren och Bill-Ove Johansson.

Källa: Atlantica Nättidningen