Brand ombord - motor

Motorrumsventillation

Motorrumsventillation

Motorrum för inombordsmotor skall vara väl avskilt från övriga delar av båten. Detta gäller även utombordsmotor som monteras i motorbrunn inne i båten. För att minska brandrisken skall motorn och motorrummet regelbundet rengöras.

Allmänt

Lösa föremål får inte förvaras i motorrummet.

Isoleringen i motorrummet skall ha en oljetät yta som är svårantändlig.


Förgasare

Flamdämpare/luftrenare till förgasare skall alltid vara väl fastsatt. Är motorn försedd med sk stigförgasare (luftintag nedåt) måste en droppskål för spillbensin finnas under förgasaren.


Avgassystem

De delar av avgassystemet och/eller turboaggregat som kan få en yttertemperatur över 80 skall isoleras eller förses med skydd samt monteras på sådant avstånd från brännbart material att detta inte kan antändas.

I båtar med sjövattenkyld avgasslang bör varnare för kylvattenbortfall finnas.

Avgasslangar skall vara godkända och monterade med dubbla slangklämmor av syrafast material.

Avgasutsläppet bör ligga minst 100 mm över vattenlinjen på båtar som har utsläpp genom bordläggning. Avgasledningen skall dras så att någon del av den ligger minst 350 mm över vattenlinjen.


Ventilation

Motorrummets ventilation skall vara avpassad för motorns luftbehov och värmeavgivning. Ventilation måste ske genom separata till- och frånluftsöppningar. Dessa bör placeras på var sin sida om motorn.

Motorrummet skall dessutom ha en naturlig ventilation till båtens utsida, vid bensindrift även fläkt avsedd för motorrumsventilation från botten av motorrummet.

Kontrollera med Din motorleverantör om lämpliga dimensioner på ventilationsslangarna och motorrumsfläkt.

Det är särskilt viktigt att motorrummet i sin nedre del är tätt mot båtens övriga utrymmen eftersom bränslegas är tyngre än luft.

Motorrum skall ventileras under minst 2 minuter innan start.


Övriga installationer

Vid installation av kamin, spis, ugn, kylskåp etc. skall alltid tillverkarens instruktioner följas. Speciellt viktigt är att ventilationen i boutrymmen är god när apparater med någon form av förbränning används.

Träytor och textilier samt annat brännbart material får inte finnas i närheten av öppen låga eller heta ytor, utan måste skiljas från dessa med flamskydd av isolerande material.

LÄS MER OM BRAND OMBORD:

Bränslesystem

Elsystem

Gasolinstallationer

Brandförebyggande rutiner och brandsläckare

Åtgärder vid och efter brand  

 

 

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide