Skippo testar

Strana 23 – vi slänger räckviddsnojan överbord

”Vi måste vänja oss vid ett långsammare båtliv.” Så sa designern Ocke Mannerfelt i en intervju redan för 25 år sedan – men den breda massan var inte mottaglig. Idag är läget ett annat.

Det finns fortfarande en inbyggd skepsis mot elbåtar. Med viss rätt, ska sägas, då såväl elbåtarnas räckvidd så väl som laddningsmöjligheterna i skärgårdarna i de flesta fall är klart begränsade.

Elbåtarna kommer

Likväl, såsom på en given signal, började den ena efter den andra båttillverkaren få upp ögonen för möjligheterna. Inte minst på grund av att bränslepriserna på sjömackarna ständigt når nya rekordnivåer.

Halvhjärtade försök

Under några års tid har vi sett den ena elbåten lanseras efter den andra. Dock med den gemensamma nämnaren att nära nog alla bygger på något redan befintligt. I praktiken innebär det att man inte har optimerat ekipaget för eldrift hela vägen från ax till limpa.

Satsar fullt ut

Med detta sätter vi också fingret på vad som skiljer Strana 23 från mängden. Det hela började på initiativ av Orust e-Boats AB med Arne Lindström i spetsen som i nära samarbete med Ocke och Ted Mannerfelt (Mannerfelt Design Team) har tagit fram en särdeles lång, smal, välsvarvad och framförallt lättdriven båt som från första stund är ämnad för eldrift.

Nya möjligheter

Med detta öppnar sig samtidigt en värld av nya möjligheter där möjligheten att spara eller till och med tjäna pengar på sin Strana 23 är en av dem.

Med detta sagt är det alltså dags att slänga räckviddsnojan överbord. Eller vad sägs om siffror som:

* 155 sjömil i 3,8 knop
* 75 sjömil i 5,4 knop
* 44 sjömil i 6,7 knop
* 28 sjömil i 7,8 knop.

Se testen!

Se också:
Eldrivna Strana 23 – första intrycken från testen