Nautitech 44

hamnen.se har provseglat Nautitech 44.
hamnen.se har provseglat Nautitech 44.

hamnen.se har provseglat Nautitech 44. ”Flytande sommarstugor”, menar många. Det håller inte Patrik Norling med om, som provseglade Nautitech 44 på Riddarfjärden i Stockholm.

– Begreppet ”flytande sommarstuga” stämmer inte på Nautitechs cruising-katamaraner, säger Patrik Norling som för hamnen.se gav sig ut på en provtur på Riddarfjärden.

– Med en sommarstuga får man aldrig en sådan härlig fartupplevelse, sen är det klart att utrymmena inuti är betydligt större än hos en enskrovsbåt med samma längd. Å andra sidan är de klart mindre än i de flesta sommarstugor. 

Patrik är positiv till seglingsupplevelsen som skedde på Riddarfjärden i Stockholm. Brisen låg på tre till fyra meter per sekund och loggen visade stadigt mellan nio och tio knop. Han uppskattade också rorsmansplatsen.

– Här satt man längst akterut och hade bra överblick över däck och segel. Både genua- och storskot sitter väl placerade inom räckhåll för rorsman.

Patrik menar vidare att manöverbarheten var klart bättre än han hade föreställt sig. Att slå var inga problem, även om det tog något längre tid än med en enskrovsbåt.

– Att det inte lutar och att krafterna märks på ett annat sätt med en cruising-katamaran gör att man får en annorlunda seglingskänsla än hos en enskrovsbåt. Den kan kanske även upplevas som otymplig i i trånga hamnar och smala sund, men som sagt sammantaget var det en mycket positiv upplevelse, säger Patrik Norling.

Utmärkande för säkerheten är en välavstämd rigg med låg tyngdpunkt vilket tillsammans med de lättdrivna skroven bl.a. innebär att båtarna kan seglas med full segelsättning i vindstyrkor på 15 m/s. Det är helt odramatiskt med undantag för att det går lite fortare, enligt Riddarfjärdens Marina om är generalagent för Nautitech i Sverige.

Nautitech bygger sedan 1994 katamaraner i Frankrike. Riddarfjärdens Marina både säljer och hyr ut katamaranerna och det är främst modellerna Nautitech 40, 44 och 47 som gäller.

Samtliga modeller kan fås i en charterversion med 10-12 kojer eller en ägarversion med owners cabin i hela ena skrovet samt 7-8 kojer.

Exempel på lösningar som knappast finns på en enskrovsbåt:

+ Rattstyrningen är placerad längst bak på vardera skrovet. Det ger bra sikt över både segel och omgivande vatten. Placeringen är också avvägd för att rorsman ska kunna se diagonalt genom rutorna i salongen.

+ Ett fast tak, så kallad biminitak har en stor öppningsbar skjutlucka och är gjort för att gå på när man hissar eller tar ned storseglet.

+ De långa, grunda kölarna på vardera skorv har inbyggda ”säkringar” för att inte skada skroven vid en grundkänning.

Äger du en Nautitech 44?

Dela med dig av din åsikt för att hjälpa andra!