Skippo testar

Fugu 29 RIB – hög fart och låg förbrukning med dieselkraft

Vid en första anblick ett renodlat råskinn men vid en närmare granskning visar sig Fugu 29 RIB vara mer än så. Häng med!

En tuff allvädersbåt som ska klara snabba persontransporter även i stökiga förhållanden. Så långt skiljer sig inte Fugu 29 RIB från andra RIB:ar i motsvarande storlek.

Se också:
Fugu 29 RIB – första intrycken från testen
Fugu 29 RIB – med fokus på fart och förbrukning

Ett uns av daycruiser

Det är först vid en närmare granskning som man lär känna dess specialiteter där den övernattningsbara ruffen och inombordar-dieseln är två exempel. Hur vanligt är det förresten en svenskbygg RIB som har en rejäl solbädd – för att nämna ett av flera attribut som snarare brukar höra hemma på daycruisers?

Det är dock när man kastar loss som Fugu 29 RIB glänser som mest. Dels för att båten går föredömligt tyst och slammerfritt men också för för sin kursstabilitet i hela fartregistret och för sin inbyggda pondus i alla slags vågor och svall.

Plus i kanten

Så fortsätter det med plus i kanten när det gäller köregenskaperna. Något som i mångt och mycket måste tillskrivas den omtalade skrovtekniken Petestep.

En rimlig gissning är att det också är Petestep som ligger till grund för att man kommer undan med en förbrukning på svårslagna 1,05 liter per sjömil i 40 knop samt en toppfart på 54 knop.

Se testen!

Fugu Powerboats