Lista: så gör du din båt säker – bästa tipsen från Moory

Det spelar ingen roll om du åker inomskärs eller på öppet hav, säkerheten ombord måste alltid vara i fokus. Oavsett om du har haft båt i många år och är erfaren kan olyckan vara framme både för dig och för passagerare. Det gäller därför att kontinuerligt kontrollera att båten och dess säkerhetsutrustning alltid är på topp.

Moory ger sina bästa tips om säkerhet på sjön.

De flesta tar upp sin båt för vinterförvaring och det är en perfekt period att gå igenom båten, motorn samt byta ut eller komplettera båtens utrustning. Om du vill ha bra båttillbehör så bör du köpa dem hos Moory. Då är du garanterad högkvalitativa produkter, vare sig det gäller tillbehör till motorn, däck eller nödutrustning.

Skrov, rigg och skrovgenomföringar

När båten ligger för vinterförvaring kan du gå igenom skrovet, kölen och rodret för att upptäcka eventuella skador. Det är inte ovanligt att bakkanten av kölen kan ha fått sprickor vid en grundstötning. För en motorbåt med utombordare bör du kontrollera att akterspegeln inte är försvagad av sprickor eller att fukt trängt in.

Har du segelbåt är rodret och riggen delar av båten som är utsatta. Det är inte ovanligt att lager och infästningar glappar.

Även om riggarna idag är starka finns det vissa saker du regelbundet bör kontrollera. Bland annat stag, vant och vantskruvar, ändstycken samt den löpande riggen. Den sistnämnda är utsatt för mycket slitage och den bör löpa fritt i löpskivor och block. På båtar med rattstyrning bör du också kolla styrvajern, om den blivit skadad.

Passa även på att se över genomföringar i skrovet såsom utlopp, vattenintag och avgaser. Det får inte finnas några sprickor vid genomföringen. Kontrollera att ventilerna inte har fastnat i ett öppet läge.

Genom att hålla båten välskött ser du till att den är sjöduglig och säker.

Kontrollera grepp, säkerhet för fall och stegar

För en trygg förflyttning på däck krävs det att det finns många handtag att hålla i. Det gäller även under däck.

Fästpunkter för säkerhetslinor måste vara säkra och inte försvagade. Framför allt på segelbåtar är det viktigt att mantågen har stadiga infästa stöttor. Det bör även finnas extra starka och tillräckligt stora beslag eller infästningar för att kunna fästa en grövre bogserlina.

Går det att fästa en stege i aktern ska en person som ligger i vattnet själv kunna fälla ner den och ta sig ombord. Stegen ska hålla för den extra tyngden av blöta kläder. Är det en mindre båt måste det finnas andra anordningar som gör det möjligt att ta sig upp på båten.

Hundar ombord kräver att man förser dem med flytväst. Det kan vara vettigt att låta den sitta kvar även när hunden får för sig att halka runt på hala klippor.

Om du har en båt där förarplatsen är öppen är dessutom dödmansgrepp en bra säkerhetsinvestering. Säkerhetskontakten stannar motorn om du faller ombord på båten eller överbord.

Se över dränering

En utsatt del på båten är sittbrunnen och du bör kontrollera att dräneringen inte är tilltäppt, att självlänsen fungerar och att nedgångsluckan är hel.
Även om inte regelverket kräver att länspumpen ska kunna hantera stora läckage kan det vara en god idé att länspumpen har en större kapacitet om du beger dig ut på längre färder. Se då till att det går att sköta en pump både under däck och från sittbrunnen.

Serva motorn och elsystem regelbundet

Motorhaverier är vanligt när det gäller fritidsbåtar och att ge motorn en omfattande service under vinterförvaringen är väl använd tid. Se dessutom till att det finns reservdelar och extrautrustning ombord såsom reservimpeller, extra bränslefilter monterat vid hårt väder, reservdunk fylld med extra bränsle och remmar.

Glöm heller inte att se över elsystemet och att lanternorna. Lanternorna ska uppfylla kraven i TSFS (2009:44). Förvara även extra glödlampor och säkringar ombord.

Förebygg brandrisk

För att minimera risken för brand, förvara gasol på ett säkert sätt och kontrollera att alla slangar och kopparrör är hela. De ska även vara märkta med orange SIS-märkning. Ha inte textilier nära spisen och kontrollera att en avstängningsventil finns nära till hands om det uppstår brand. Har du en motorbåt bör ett fast system för brandsläckning vara installerat i motorrummet.

Man över bord

Säkerhetsutrustning ska alltid finnas om någon faller överbord. För att minska den risken ska båten erbjuda sittplatser för samtliga. Olyckan kan dock ändå vara framme och därför ska alla ombord ha flytväst. Oavsett om det är barn, vuxna eller djur ska flytvästarna vara i rätt storlek. Se även till att livbojar och livlinor är hela och lättåtkomligt placerade. Är båten stor nog är en livflotte dessutom en bra investering.

Sist men inte minst, gå igenom båtens nödutrustning innan du ger dig ut på nästa båttur. Första förband, nödljus och radarreflektorer tar inte stor plats, men de kan rädda liv tills sjöräddningen är på plats.