Varning – havstulpanerna kommer på bred front

Nu går Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning för Stockholms, Södermanlands och Upplands län. Detta efter att frivilliga observatörer har noterat en ökning.

Havstulpaner_Varning_SBU
Havstulpaner behöver inte vara något problem för den som agerar i rätt tid – det vill säga nu.

Det är med andra ord hög tid att se över din båtbottenom du behöver tvätta bort havstulpanernas larver som nu börjat etablera sig. I sådana fall är det fortfarande relativt lätt att borsta bort larverna manuellt eller i borsttvätt alternativt att ta upp båten på land eller ta in den i sötvatten under närmsta veckorna.

Se också:
Så slipper du slabba med dyr bottenfärg!

Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om havstulpanernas så kallade settling med hjälp av mätplattor placerade vid observatörernas bryggor. Nytt för i år är att observatörerna har möjlighet att skriva en kommentar och ladda upp en bild på sin mätplatta, i syfte att på ett transparent sätt visa hur det ser ut.

Varning via SMS

När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till de som anmält sig till tjänsten.

Observera att lokala variationer kan förekomma. Klicka här för att se hur det ser ut just i ditt område.