Varannan person fuskar med flytväst till sjöss

Om du är en man från Värmland mellan 18–34 år så är du, statistiskt sett, sämst i Sverige på att använda flytväst. Det och mycket mer framgår i en undersökning från Sifo.

Flytväst-användande
Flytväst kan som bekant vara det som avgör om man överlever en nödsituation på vattnet. Ändå är det bara hälften av de som åker båt som alltid har flytväst på sig.

Det finns tre sorters lögner brukar det heta: lögner, förbannade lögner och statistik. En bevingad fras som beskriver användning av statistik – kan ge en skev bild av verkligheten.

Därför bör vi kanske ta siffrorna gällande unga värmländska män och deras flytväst-vanor med en nypa salt. Tydligt är dock att fuskandet med flytväst till sjöss är omfattande på det hela taget.

Flytväst kan som bekant vara det som avgör om man överlever en nödsituation på vattnet. Ändå är det bara hälften av de som åker båt som alltid har flytväst på sig. Det här visar en undersökning från Sifo gjord på uppdrag av försäkringsbolaget Dina Försäkringar.

Varje år förlorar cirka 30 människor sina liv efter att ha fallit överbord och drunknat från fritidsbåtar. Enligt en studie av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet skulle nästan hälften av dessa tragiska drunkningsolyckor ha kunnat undvikas om de drabbade hade använt flytväst.

Många fuskar helt eller delvis

Men trots de tydliga riskerna är följsamheten att använda flytväst låg. I Dina Försäkringars undersökning är det bara 57 procent som uppger att de har som vana att alltid använda flytväst. 13 procent, alltså ungefär en av åtta personer, struntar helt i detta när de ska ut på sjön. Ytterligare 30 procent har svarat att de visserligen brukar använda flytväst, men erkänner att de ibland fuskar.

Värmlänningarna är sämst…

Enligt Svenska Livräddningssällskapet är 80-85 procent av de som omkommer i drunkningsolyckor män. Denna överrepresentation återspeglas också i den bristande flytvästanvändningen. 53 procent av männen uppger att de alltid bär flytväst, jämfört med 62 procent av kvinnorna. Sämst är män i åldern 18-34 år, där endast 48 procent bär flytväst.

…och Hallänningarna är bäst

I undersökningen framkom även geografiska skillnader, som dessutom var oväntat stora. Hallänningar utmärker sig som bäst på att använda flytväst (71 procent), medan värmlänningar är sämst (37 procent). Stora brister i användningen av flytvästar uppvisas även i Jönköpings län (46 procent), Kronobergs län (43 procent) och Dalarnas län (42 procent).