Tio ton tung val – mystiskt fynd i Amazonas

Hur den har hamnat där är fortfarande oklart. Men det råder inga tvivel om att det i skrivande stund ligger en stor avliden knölval i Brasiliens djungeln.

Det hör knappast till vanligheterna att valar hamnar långt upp på land och framför allt inte i den här delen Brasilien.

Ett par hundra mil längre söderut förekommer de men för att en ensam val ska hamnat här måste den ha kommit vilse och kanske förts med en stark ström. Det är åtminstone en av teorierna som florerar kring händelsen.

En grupp konservatorer befann sig i området och blev nyfikna när en flock rovfåglar förde liv i området kring valen.

Det är ett väldigt otillgängligt område på Brasiliens största ö kustö Marajó och valen lär bli liggandes länge.