Svensk elfärja med extrem snabbladdning

Färjor behöver inte vara miljömonster. Den som går mellan Helsingborg och Helsingør är helt elektrisk och kan snabbladdas med 6 000 KW! 

Som referens kan nämnas att en vanlig elbil i praktiken kan snabbladdas med omkring 45 KW och en Tesla med cirka 100 KW. Här kan man alltså ösa på med 6 000 KW. Men det är också nödvändigt för att kraften ska räcka till de fyra kilometrarna som färjorna ska färdas över sundet.

Det drar nämligen ohyggligt mycket energi att flytta på en såhär stor pjäs. De två färjorna Aurora och Brahe sägs också vara de två största helt eldrivna fartygen i världen.  

Färjorna snabbladdas både i Helsingör och i Helsingborg. Fem minuter på den danska sidan och nio på den svenska. 

Elförbrukningen per överfart varierar såklart med vädret, men i genomsnitt går det åt 1175 kWh enkel väg. Att jämföra med 200 liter bunkerolja som gick åt innan fartygen försågs med batterier. 

Även då drevs fartygen av elmotorer men det var två stycken dieselmotorer som framställde strömmen. 

Investeringen kommer troligen att betala sig på åtta år men man planerar att använda färjorna långt längre än så. 

Värt att nämna för alla som vill åka med sin egen bil under rusningstrafik är att skaffa sig en eldriven bil. Det finns nämligen en ”grön gräddfil” som tillåter elbilar att gå före i kön. Därtill erbjuds snabbladdning i land medan de väntar på färjan. 

För alla som tidigare blivit ”sjösjuka” av alla avgaser kan nämnas att avgaslukten, oljudet och de kraftiga skakningarna som brukar uppstå på stora färjor – är borta.