Svensk bottenfärg i vetenskaplig tidskrift

Ekomarine publicerar den marinbiologiska forskningen som ligger bakom företagets giftfria båtbottenfärg Neptune Formula. Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biofouling.

Neptune Formula lanserades i Sverige förra året och kommer i en ny, utvecklad version i år.

Forskningen bakom Neptune Formula har till stor del utförts vid Göteborgs universitets marinbiologiska laboratorium på Tjärnö. Det är forskaren Fredrik Lindgren som står bakom artikeln tillsammans med Dr Per Jonsson och Ekomarines båda grundare Mikael Haeffner och Claes Tarras Ericsson.

– Det känns smickrande att en så väl ansedd internationell tidskrift väljer att lyfta fram vår forskning på det här sättet, säger Mikael Haeffner, forskningschef på Ekomarine. Det ligger många års möda bakom utvecklingsarbetet av färgen och det här känns som ett vetenskapligt erkännande.

Beväxning på botten av båtar är ett stort problem för både fritidsseglare och handelsflottan. Havstulpaner och andra djur samt växter leder till sänkt fart och ökad bränsleåtgång. Traditionellt har giftiga färger med tungmetaller som tenn, koppar och zink använts i båtbottenfärger för att hindra bromsande beväxning på båtskrovet.

Problemet är att de här gifterna har visat sig vara skadliga för det marina livet. Men Ekomarines lösning på problemet är en helt annan. Genom att måla på en färg med ett vegetabiliskt protein så lockas bakterier som finns naturligt i vattnet att bilda en biofilm på båtbottnen. Biofilmen skapar sedan ett syrefritt skikt på 0,2 mm närmast skrovet när båten ligger still, vilket är tillräckligt för att avskräcka havstulpanernas larver från att fästa.

Artikeln som publicerats i tidskriften Biofouling beskriver bland annat hur testerna gått till i såväl laboratorium som i havet. I lab har man också mätt det syrereducerade skiktets tjocklek och kommit fram till att det är enbart 0,2 mm närmast skrovet som vattnet påverkas.

Färgen som användes som underlag i forskningen var 2008 års version av Neptune Formula, som gav en effektiv verkan i 16 veckor. Det är för lite för att ge ett fullgott skydd på Västkusten, där havstulpanerna har en längre spridningsperiod under säsongen. Till säsongen 2009 har färgen utvecklats för att ge en längre effekt och hårdtestas därför i Västkustens saltare vatten under säsongen för att börja säljas 2010, uppges i ett pressmeddelande från Ekomarine.