Världsunikt fynd – Vasas systerskepp funnet nära Vaxholm

Saken är klar. Det fynd som marinarkeologer har hittat i ett sund vid Vaxholm visade sig inte bara vara likt – utan faktiskt vara – Vasas systerfartyg Äpplet.

Vasas_systetfartyg_Applet
Fyndet av Äpplet är inget mindre än ett världsunikt fynd.

Det var i december förra året som man stötte på fyndet för första gången. Ett vrak som inte bara vara väl tilltaget i storlek utan som också visade sig ha kanonportar i två olika nivåer – eller två kanondäck om man så vill.

Se också:
Vasaskeppet – det vinnande fiaskot

– Pulsen steg rejält när vi såg hur likt vraket var Vasa. Både konstruktionerna och de kraftiga dimensionerna kändes väldigt bekanta. Hoppet om att hitta ett av Vasas systerskepp tändes hos oss, berättar Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak – Museum of Wrecks.

När man så gjorde uppföljande undersökningar tidigt i våras framkom det att eken till skeppsvirket hade huggits 1627 i Mälardalen och på samma plats där virket till Vasa hade huggits bara något år tidigare.

Inga tvivel

Det råder sålunda ingår tvivel om att fyndet som påträffats är Vasas systerfartyg Äpplet. Speciellt inte som även mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial pekade åt samma håll.

På Vraks hemsida konstaterar man att fyndet blir en viktig pusselbit för kunskapen om tidigt svenskt skeppsbyggeri.

Mäktiga bjässar

– Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön – en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet, berättar marinarkeologen Patrik Höglund.

Kollegan Jim Hansson fyller i:

– Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön – en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet, berättar Patrik Höglund.

Om Äpplet:

Äpplet färdigställdes ett år efter Vasas förlisning 1628 och konstruktören, Hein Jakobsson, var densamme för de båda fartygen. Vis av misslyckanden med Vasa fick Äpplet bli bredare än sitt systerfartyg i hopp om att det skulle bli stabilare.
Likväl dömdes Äpplet ut i december 1658 efter att ha ingått i armadan som seglade mot Tyskland i det 30-åriga kriget varpå det sänktes nära Vaxholm.

Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM