Steve Jobs superjakt i vågad manöver

Det gäller att ha nerverna i styr för att överhuvudtaget tänka på att genomföra en manöver av det här slaget med en nära 80 meter lång lyxjakt som dessutom är den enda i sitt slag.

Läs mer om Steve Jobs ovanliga lyxjakt och om varför den beslagtogs efter Applegrundarens bortgång.