Skärgårdsstiftelsens vd säger upp sig efter hård kritik

Skärgårdsstiftelsens vd Anna Waxin, som ledde en hårt kritiserad omorganisation med en kraftig nedskärning av antalet tillsynsmän, lämnar nu sitt uppdrag.

Anna_Waxin_Skargardstiftelsen

Efter en bitvis stormig tid som vd på Skärgårdsstiftelsen lämnar nu Anna Waxin sitt uppdrag. Som Hamnen tidigare har rapporterat så ledde Anna Waxin en av många hårt kritiserad omorganisation som bland annat innebar en kraftig nedskärning av fältpersonalen, eller tillsynsmännen som de också kallas.

Satsade på driftstekniker

Avsikten var att höja ambitionsnivån när det gäller skötseln av naturområden, byggnader och tekniska anläggningar. Men också förbättra servicen för besökarna. Bland annat genom nya och effektivare lösningar för dass och sopor, satsningar på fler stigar och leder samt grillplatser med mera. Ett arbete som nu skulle utföras av driftstekniker som utgick från baser på fastlandet.

Hårt kritiserad

Kritiken lät dock inte vänta på sig. Bland annat oroade man sig för hur verksamheten ska fortlöpa i framtiden utan den specialkompetens som besiktningsmännen hade. Men också över den nya organisationens möjligheter att rycka ut vid akuta fall från sin bas på fastlandet. För att nämna en del.

Lämnar vid årsskiftet

Anna Waxin lämnar sitt jobb som vd för Skärgårdsstiftelsen efter årsskiftet. Under hösten kommer hon fokusera på att få till ett nytt avtal om finansiering med Region Stockholm.