Sjöfartsverket släpper unika bilder på gamla vrak

Sjöfartsverket har tagit fram unika bilder på sju miljöfarliga vrak längs kusten mellan Umeå och Norrköping. Nu är frågan om de måste tömmas på olja?

Vrak_Lastfartyget_Harm_inledningsbild
Harm. Byggt 1955. 48 x 8meter. Lastat med järnmalm. Sjönk snabbt efter att ha kolliderat med fartyget Stavklint norr om Värmdölandet i Stockholms skärgård. Förlisningsdatum: 1969-08-15.

Sjöfartsverket har undersökt sju vrak, samtliga längs Sveriges östra kust, från Umeå i norr till Norrköping i söder. För att få högupplösta bilder har vraken undersökts med ekolod och side-scan sonar med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg.

Farliga men hur farliga?

Mätningarna utgör ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten, som beslutar om de sju vraken, som klassas som miljöfarliga, ska undersökas ytterligare. Detta för att uppskatta om och hur stora mängder olja vraken kan innehålla och om de ska tömmas.

Sjöfartsverket har dokumenterat sju miljöfarliga vrak längs sen svenska ostkusten.

Exakta positioner

– Resultaten bidrar med uppdaterade positioner för vraken, hur de är positionerade på havsbotten och om graden av vrakens nedbrytning, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket.Lastfartyget M/S Kul.

Sjöfartsverket har tagit fram unika bilder på sju miljöfarliga vrak längs kusten mellan Umeå och Norrköping.

De fartyg som har undersökts och fotats är i tur och ordning:

1. Munin. Byggt 1950. 91 x 12,5 meter. Lastat med pappersmassa. Sjönk efter att ha grundstött i Mellersta Sydostbrotten utanför Umeå. Förlisningsdatum: 1964-10-08.

2. Springdale. Byggt 1937. 79 x 12 meter. Lastat med trävaror. Sjönk efter lastförskjutning, cirka 20 sjömil sydost om Skagsudde. Förlisningsdatum 1959-06-18.

3. Harm. Byggt 1955. 48 x 8meter. Lastat med järnmalm. Sjönk snabbt efter att ha kolliderat med fartyget Stavklint norr om Värmdölandet i Stockholms skärgård. Förlisningsdatum: 1969-08-15.

4. M/S Marjaana. Byggt 1961. 34 x 7,7 meter. Lastat med sand. Sjönk vid Björkfjärden i Mälaren efter att ha kolliderat med en iskant. Förlisningsdatum: 1969-04-03.

5. M/S Kul. Byggt 1907. 70 x 10 meter. Lastat med zinkkoncentrat och virke. Sjönk nordväst om Almagrundet utanför Stockholms skärgård efter en förskjutning av lasten, varpå fartyget fick kraftig slagsida i det hårda vädret. Förlisningsdatum: 1951-11-21.

6. Sappemeer. Byggt 1961. 51 x 8 meter. Lastat med kalkstenssingel. Gick på grund i hårt väder och tog in vatten snabbt, sjönk sydväst om Almagrundet utanför Stockholms skärgård. Förlisningsdatum: 1969-07-11.

7. Renland. Byggt 1966. 31,4 x 7,6 meter. Sjönk i hårt väder öster om Arkösund utanför Norrköping. Förlisningsdatum: 1988-12-03.