Norge bygger världens första tunnel för fartyg

En tunnel för 1,8 miljarder kronor ska knyta samman två fjordar och på så sätt öka säkerheten.

Det handlar om en tunnel som ska bli 23 meter bred och 33 meter hög.

Den ska gå rakt genom berget på halvön Stadlandet söder om Ålesund och hela poängen är alltså att öka säkerheten och att sjöfarare ska slippa stångas med det stökiga havet på utsudan.

En nyligen genomförd undersökning visar att dessa farvatten har lett till 46 olyckor och incidenter och tagit 33 människors liv sedan andra världskrigets slut.

Ingen tidsbesparing
Det handlar alltså inte om att spara tid för den nya rutten kommer varken att bli kortare eller snabbare.

Bygget av den 1,7 km långa tunneln ska påbörjas tidigast 2018 och beräknas ta fyra år att färdigställa. Den beräknade kostnaden är motsvarande 1,8 miljarder kronor.