Lavinartad ökning av båtmotorstölder på 200 procent

Efter flera år av minskade båt- och båtmotorstölder har den positiva trenden nu vänt. Värst utsatt är Stockholmsregionen där stölder av motorer ökat med 200 procent.

Batstolderna_minskar
Båtmotorstölderna har ökat kraftigt jämfört med fjolårets låga siffror. Värst drabbad är Stockholmsregionen.

Våren förknippas av många med båtfix och sjösättning. Men det är också en av de mest utsatta perioderna vad gäller stölder av båtar och båtmotorer. Under de senaste åren har man sett en positiv trend över hela landet. Men denna trend har nu vänt.

Årets första kvartal har sett en ökning med 42 procent över hela landet jämfört med fjolåret, från 98 till 139 anmälda stölder. Men en region sticker ut i mängden.

Diagrammet visar hur den nedåtgående trenden av båtmotrstölder nu tycks ha vänt åt andra hållet.

Stockholmsregionen kraftigt drabbad

Det är region Stockholm som står för den största delen av ökningen. Här har antalet anmälningar om stulna båtmotorer gått från 24 under januari till mars 2023 till 72 i år.

Att ökningen är som mest påtaglig i Stockholm är dock föga förvånande.

– Att flest stölder av motorer sker i region Stockholm är inte överraskande eftersom där finns flest stora båtar med stora motorer. Detta, i kombination med regionens många färjeavgångar ut ur landet skapar förutsättningar för stölder, säger Viktor Eklöf som är utredare på Larmtjänst.

Hur båtmotorstölderna fördelat sig över regionerna samt fjol och innevarande år.

Att ökningen sker just nu kopplas till att det finns flera aktiva internationella brottsnätverk i regionen.

Men även andra typer av båtrelaterade stölder ökar

Båtmotorstölderna är vida kända men den absolut vanligaste båtrelaterade brottsligheten rör egentligen stölder ur båt. En siffra som ökat även den.

Dessa innefattar oftast navigationsutrustning såsom plottrar och skärmar men även bensindunkar, flytvästar och i år också en betydande ökning av försvunna växelhus.

– Växelhus är attraktiva för tjuvar eftersom de är värdefulla, saknar unik identifiering och är eftertraktade på den internationella marknaden, tillägger Viktor Eklöf.

Larmtjänst gör nu en bedömning att behovet av Båtsamverkan inom polisregionen Stockholm ökar och ser att åtgärder bör vidtas.