Landsort rustas för turister

Landsort med Sveriges äldsta fyr renoveras.
Landsort med Sveriges äldsta fyr renoveras.

Landsort_2
Öja, eller Landsort som ön kallas i folkmun,
är ett välbesökt turistmål. Många reser till Stockholms skärgårds sydligaste ö för att se Sveriges äldsta fyr, bo på vandrarhemmet i lotsutkiken, besöka fågelstationen eller den tidigare försvarsanläggningen Erstabatteriet.

Nu ska Landsort bli ännu attraktivare för boende och besökare. Statens fastighetsverk, förvaltare av Landsort, och Nynäshamns kommun har i dagarna tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla Landsort. Målsättningen med samarbetet är att skapa möjligheter för en långsiktig och stabil utveckling gällande markanvändning, bebyggelse, infrastruktur, näringsverksamhet, service, turism samt inte minst natur- och kulturmiljö.

– Landsort och fyren är ett av Södertörns mest kända utflyktsmål, så det känns väldigt bra att vi har enats om ett avtal som främjar åretruntboende, fritidsboende och besökare, säger Nynäshamns kommunchef Birgitta Elvås.

Ambitionen är bland annat att de tre hamnarna rustas upp, att öns vatten- och avloppsanläggning förbättras och att hitta lösningar för att säkra att vägarna håller bra kvalitet både sommar och vinter. Meningen är även att vidareutveckla öns turistanläggningar samt att ta fram en plan som främjar fler boendeformer, exempelvis hyresrätter.

– Vi ser mycket positivt på att vi nu etablerat ett förtroendefullt samarbete med Nynäshamns kommun. Tillsammans hoppas vi på sikt skapa en bättre miljö för de boende samtidigt som vi utvecklar Landsort som besöksmål, sägerJörgen Hammarstedt, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Landsort får bättre hamn och boende.
Landsort är Stockholms skärgårds södra utpost med fri horistont. Runt knuten ligger Nynäshamn och en bit söderut finns vackra Torö som är Sveriges mest kända surfspots.