Konstgjord lagun utanför Djurgården ska gynna fiskebeståndet

Ett konstgjort rev, eller en lagun av sprängsten och bergmassor från tunnelbanebygget i Stockholm. Det blir grundplåten till en ny skyddad miljö för fiskar och vattenväxter.

Konstgjord-lagun-djurgården
Ett konstgjort rev, eller en lagun av sprängsten och bergmassor från tunnelbanebygget i Stockholm ska bli grundplåten till en ny skyddad miljö för fiskar och vattenväxter.

Idén om den så kallade Isbladslagunen längst ute på Södra Djurgården ser nu ut att bli verklighet.

– Det här området är hårt ansatt av vågor, det är söndereroderat och har nästan ingen strandvegetation och mycket lite växter och alger under ytan. Samtidigt har läget en enorm potential med vackra promenadvägar i en grön oas i staden, säger Marta Bohlmark på Gaia arkitektur, processledare och en av initiativtagarna i projektet till Mitt i.

Gynnar mångfalden

Nu ska man alltså skapa ett grundområde där fiskar, inte minst rovfiskar som gädda och abborre kan leka. Rovfiskar är i sin tur viktiga för att hålla ekosystemet under ytan i balans samtidigt som detta gynnar mångfalden.

Bra häckningsplatser

– Det saknas substrat, det vill säga bra underlag som växter och ett djur lever på, i Stockholm. Nu får man en skyddad miljö, vattnet värms upp snabbare, man får tillbaks vegetation – ja man fångar in nästan all biologi med det här projektet, säger Oliver Karlöf fiskerikonsulent och projektledare.

Dubbel vinst

Samtidigt anses Isbladslagunen vara en dubbel vinst för miljö och klimat då detta också innebär att man slipper forsla bort massorna från tunnelbanebygget längre än nödvändigt.

Inledningsbilden visar Blå lagunen på Gotland som är ett nedlagt kalkbrott som har vattenfyllts och gjorts om till en badplats och ligger på Gotlands nordligaste spets nära Ar.

Foto: Wikimedia Commons