Gott hopp om goda fångster

Gott hopp om goda fångster Hummer
Gott hopp om goda fångster Hummer

Gott hopp om goda fÃ¥ngster HummerI år startar hummerfisket måndagen den 21 september klockan 07.00. Tidigare års fångster av arten pekar på en god tillgång.
Antalet hummerfiskare har hittills ökat stadigt men den ekonomiska krisen kan i år begränsa populariteten, menar Fiskeriverket

I fjol fångades gott om hummer längs västkusten. Mats Ulmestrand, forskare på Fiskeriverkets havfiskelaboratorium, berättar att det ger en bra indikation för årets hummerfiske.

– Förmodligen finns det gott om hummer. Egentligen kan man inte säga hur mycket som finns förrän i efterhand, men i fjol var hummerfisket mycket bra och ingenting tyder på att det blir annorlunda i år, säger han.

Anledningen till de goda fångsterna har ett samband med att humrarnas aktivitet varierar mellan åren. Under vissa omständigheter lockas inte humrarna av agnet i tinan. Varför detta sker är inte helt känt, men det hänger ihop med ett flertal skilda miljöfaktorer som bland annat temperatur- och salthaltsskiktningar. Klart är att vissa fångstplatser i Bohuslän utmärkte sig förra året.

– Bland annat fångades mycket hummer runt Grebbestad, Fjällbacka och Koster, säger Mats Ulmestrand.

Hummerfisket är ett utbrett folknöje längs västkusten. I en undersökning från 2007 uppskattades antalet hummerfiskare till omkring 9 000, varav 98 procent var fritidsfiskare. Rapporten slog fast att den största skillnaden från förr är den påtagliga ökningen i antal – fram till 1960-talet var det endast ett par tusen personer som årligen fiskade hummer. Populariteten får effekter på fångsterna.

– Antalet hummerfiskare har ökat. Vi vet också att fångsten per tina har minskat som en följd av det. Fler får dela på samma kaka, säger Mats Ulmestrand.

Reglerna för hummerfisket står fast från tidigare år. Exempelvis får endast hummertinor användas och dessa ska bland annat märkas med ägaruppgifter. Varje fritidsfiskare får använda högst 14 tinor per person. Alla rombärande honor ska slängas tillbaka, liksom all hummer som är kortare än åtta centimeter mellan ögonhåla och huvudsköldens bakkant.

Det gäller även att vara uppmärksam på särskilda fredningsområden, som Kåvraområdet utanför Lysekil och hummerreven utanför Göteborg. Där är hummerfiske förbjudet.

Mot bakgrund av den ekonomiska krisen skulle man kunna tro att fler vill ge sig ut och fånga en lyxig hummermiddag på egen hand. Men det tror inte Mats Ulmestrand på.

– Troligen är det snarare tvärtom. Att färre fiskar i år, eftersom det kostar mer än det smakar med bränsle, tinor, agn och så vidare.

Källa: Fiskeriverket