Fortsatt minskning av antalet omkomna i fritidsbåt

Sexton döda. Det är den lägsta noteringen av omkomna personer i fritidsbåt på 50 år – så när som rekordnoteringen på 14 personer 2018.

Farre_olyckor_Transportstyrelsen
Sexton personer. Det är den lägsta siffran över omkomna personer i fritidsbåt som har noterats på 50 år så när som rekordnoteringen på 14 personer 2018.

Hamnen har konstaterat det förr och gör det igen. Om folk bara kunde hålla sig på sjön på semestern istället för att trängas på vägarna så skulle många liv kunna sparas. Något som också bekräftas i färsk statistik från Transporstyrelsen.

Se också:
Fartbåt slog runt under kurs i högfartsmanövrering

Under förra året omkom 16 personer i fritidsbåtrelaterade olyckor. Mer än hälften av de omkomna var 60 år eller äldre och samtliga var män. Bara ett år tidigare under de senaste 50 åren har färre omkommit och det var 2018 då 14 personer förolyckades.

Dystert på land

Uppe på torra land går det dock åt motsatt håll med 41 omkomna i vägtrafiken bra under de tre första månaderna i år. Det är 11 fler än under samma period förra året. Därtill noteras en kraftig ökning av olyckor med elsparkcyklar med fyra tragiska dödsfall och 3 334 skadade under förra året. Det innebär en ökning med 35 procent jämfört med året innan.

Rätt väg på sjön…

– Om man tittar på utvecklingen under det senaste decenniet så kan man konstatera att vi är på rätt väg på sjön, även om varje enskild händelse så klart är tragisk. Det är viktigt att det systematiska arbetet fortsätter för att utveckla säkerhetskulturen inom fritidsbåtslivet ytterligare, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

… men ökning inom yrkessjöfaten

Inom yrkessjöfarten utreds fortfarande ett dödsfall från förra året. Utöver det skadades 117 personer, varav de flesta var besättningsmedlemmar. Majoriteten av olyckorna (85 stycken) var så kallade personolyckor som inte hänger samman med fartygets drift, utan lika gärna kunde ha inträffat på land. Det är en markant ökning i rapporteringen av personolyckor.

– Det tyder på att vi behöver fortsätta att fokusera på arbetsmiljön ombord, säger Gunnar Ljungberg.

Under 2022 tog Transportstyrelsen emot 475 rapporter om olyckor och tillbud i yrkessjöfarten. Det är hundra fler rapporter jämfört med 2021 och fler än något tidigare år.

Fler tillbud

Det är framför allt rapporterna om tillbud som har ökat, det vill säga händelser som hade kunnat utvecklas till olyckor om de inte avvärjts i tid.

– Ökningen i rapporteringen ska inte ses som ett tecken på att säkerhetsläget inom yrkessjöfarten har försämrats, utan snarare tvärtom. När medvetenheten ökar i form av ökad rapportering ser vi att det i förlängningen leder till en bättre säkerhetskultur ombord vilket är någonting positivt, säger Gunnar Ljungberg.

Ladda ner Transportstyrelsens statistik över omkomna och saknade till sjöss här.