Fördubbling av omkomna i drunkningsolyckor

Fördubbling av antalet omkomna i drunkningsolyckor.Under maj i år dog 21 personer av drunking, vilket nästan är en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Maj 2018 går till historien som en särdeles dyster månad när det gäller drunkningsolyckor.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet genom drunkningsolyckor visar att 21 personer omkom under maj 2018 jämfört med 11 personer under maj förra året.

Totalt har 44 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 37 under de första fem månaderna förra året.

Näst värst någonsin
Tjugoen är det högsta antalet personer som omkommit genom drunkningsolycka sedan 2003, då 48 personer miste livet under maj månad.

Drunkningar sker oftast i samband med bad och siffrorna visar också att bara en person har omkommit hittills i år i samband med fritidsbåtsolycka.

Säkra källor
Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor – mediers rapportering, rapporter från Svenska Livräddningssällskapets egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst.

Bilden är hämtad ur Svenska Livräddningssällskapets film ”Lär dig rädda med livboj”.