Femfaldig hyreshöjning kan bli dråpslag mot Sollentunas båtliv

Båtklubbarna i Sollentuna står inför en sex gånger så hög hyra. En avgift som skulle vara förödande för kommunens båtliv. Kommunens händer kan dessvärre vara bakbundna. Nu sätts hoppet till ett politiskt beslut

En chockhöjd arrendeavgift kan bli ett dråpslag för Sollentunas båtklubbar.

De senaste åren har har det debatterats vilt om hyreshöjningar i alla möjliga sammanhang. Arrenderavgiften för Sollentunas båtklubbar som tillsammans hyr mark intill Edsviken är dock på en helt annan nivå.

– En så stor hyreshöjning skulle slå igenom med många tusenlappar för varje båtägare. Risken är att plånboken avgör vem som har råd att ha en fritidsbåt framöver, säger Staffan Nordlund, ordförande i Segelsällskapet Vega till tidningen Mitt i.

Att hitta en ny plats att ställa upp båtar över vintern på menar de är näst intill omöjligt. Istället sätter de sitt hopp till att kunna påverka kommunens beslutsfattare.

Samma plats i 40 år

De fem klubbarna som tillsammans bildar Sollentuna Båtsportsunion har ett arrenderavtal sedan det tidiga 80-talet. Hyreshöjningar genom åren har varit tämligen vänliga mot unionens, och i förlängningen båtägarnas plånböcker. Sedan 1981 har årshyran gått från 1 krona per kvadratmeter till 3,30 för samma yta.

Man har emellertid förståelse för att inflation och ökade kostnader påverkar kommunens ekonomi men har på egen hand räknat ut att en indexering av ursprungspriset skulle resultera i ett pris på 7,40 per kvadratmeter. Tack vare en minskning av hamnplan skulle detta innebära en årshyra på 281 000 kronor.

Men kommunens pris är bra mycket högre än så.

Med hjälp av en konsult har man kommit fram till att priset ska vara marknadsmässigt och därför bör landa på 1 130 000 kronor per år. Ett pris sex gångar så högt som det men betalar för att arrendera marken idag.

Men att inte höja kan vara olagligt

Klubbarna tycker inte det är självklart att kommunen bör ta ut marknadsmässiga hyror från ideella föreningar. De menar att en sådan höjning skulle få förödande konsekvenser för föreningslivet.

Kommunen å andra sidan menar att de är illa tvungna att höja arrendet. Annars riskerar man att bryta mot kommunallagen.

– Alla kommunens arrenden ska vara marknadsmässiga för att de inte ska innehålla en förtäckt bidragsgivning. Det här är något alla kommuner brottas med nu, att man har gamla avtal med föreningar som egentligen är för billiga, säger Eva Källander, mark- och exploateringschef i Sollentuna till Mitt i.

Istället faller frågan till kommunens politiker.

– Vi behöver prata ihop oss, och här behöver vi tänka till. Det är inte brådskande att ta beslut, men samtidigt vet vi att båtklubbarna är oroliga och säkert vill ha ett besked, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott till tidningen.