Nu kommer tulpanerna!

Nu sätter sig havstulpanerna i Västernorrland, Gävle, Uppland, Stockholm, Södermanland och Östergötland.

Det är med andra ord dags för alla som skonat miljön och inte båttenmålat sin båt att leta upp en bottentvätt eller att tvätta för hand. 

Har man möjlighet att slussa sig in i, eller på annat sätt köra in båten i sötvatten, så kan det också räcka för att ta kol på havstulpanerna som nu börjar sätta sig.

Enklast blir det om man vidtar någon slags åtgärd mot inom två veckor då tulpanerna fortfarande är någorlunda enkla att få bort.

Att skydda sin båt med skrovduk är enklare och billigare än att slabba med båttenfärg varje vår. 

 

Här kan du se hur havstulpanerna härjar just där du har din båt.

Se också:
Tulpanvarning utlyst!!

Miljövänliga tips mot beväxning:
Färdigslabbat – skurmatta alternativ till bottenfärg.
Slipp havstulpaner – tvätta botten i rätt tid.
Skippa bottenfärgen och satsa på bottentvätt.
Vattenmyndigheten – giftfärgerna ska bort!