Amerikanska marinkåren om att strida i svenska skärgården

Vår sammanhållning är stark och vi tänker lika. Så sammanfattar de amerikanska marinkårssoldater och svenska kustjägare sina insatser i Archipelago Endeavor 23.

Sridsovning_skargarden
Vår sammanhållning är stark och vi tänker lika. Så sammanfattar de amerikanska marinkårssoldater och svenska kustjägare sina insatser i Archipelago Endeavor 23.

Archipelago Endeavor 23 är nu avslutad. En intensiv stridsövning i Stockholms skärgård som där USA deltog med andra amfibiebataljonen och delar från USMC II Marine Expeditionary Force.

Se också:
Amerikanska marinkårssoldater intar skärgården
Stor invasion av finska kustjägare i skärgården i helgen
Sverige vässar klorna med nya hypermoderna ytstridsfartyg

Den övergripande övningsmålsättningen är att öka de deltagande förbandens interoperabilitet. Det vill säga öka deras förmåga att verka tillsammans med andra förband från andra nationer. Något som man enligt rapporter på Marinens hensida gjorde med den äran.

– Det som är unikt med Archipelago Endeavor är att vi övar i skärgården och testar det vi kallar ”kill-chain”. Vi övar på att hitta ett mål, bekräfta målet och rapportera det till högre chef. Om vi måste kan vi bekämpa målet och bedöma verkanseffekten, säger Elias Gavilan, chef över marinkårens sensorenhet.

”Stora framsteg”

– Vi har tagit kliv, inte bara steg. Framför allt inom bekämpning. Tillsammans gör vi varandra bättre. Vi blir bättre på interoperabilitet och bekämpning, och amerikanska marinkåren inom sjörörlighet och skärgårdsstrid, säger överste Adam Camél, chef Stockholms amfibieregemente.

Planering inför nästa övning börjar så fort personalen fått sin välförtjänta vila.

Utöver sjömålsstrid så har övningen även bestått av övningar med en amerikansk helikopterlandningsplats som tankat svenska helikoptrar, ett bilateralt sammansatt spaningskompani, gemensam underrättelsebearbetning och hantering av oexploderad ammunition och minor.

Det kommer mer

– Fältdelen av övningen är avslutad och arbetet med återtransporten av det amerikanska förbandet är påbörjad. Erfarenhetsarbetet har inletts och planeringen för övningens nästa genomförande startar så snart personalen har haft välförtjänt vila, säger kapten Söder, planeringsofficer vid Stockholms amfibieregemente.

Se videon där de deltagande förbanden sammanfattar Archipelago Endeavor 23.