Renovering – så skrämmer de liv i en skrotfärdig snurra

Tålamod, list och kunskap. Det verkar vara receptet när två gamla utombordare i sämsta tänkbara skick ska skrämmas igång. Se den lärorika videon!

Renovering_tvåtakts_utombordare
Med hjälp av tålamod, list och lite kunskap kan man få igång de flesta gamla motorer.

Skrota din gamla tvåtaktare och investera i en ny! Det är Transportstyrelsens uppmaning i en kampanj som syftar till att få båtfolket att minska sitt klimatavtryck. Ingen orimlig uppmaning då gamla tvåtaktsmotorer (utan direktinsprutning) lär släppa ut så mycket som 20-30 procent av bränslet helt oförbränt i havet.

Se också Hamnens utombordarskola i sex delar!

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för minskning av spridning av miljöfarliga ämnen. Exempel kan vara en  båtklubb som startar ett projekt för att lämna in gamla motorer. Ansökan och mer information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Nytt liv i ”hopplösa fall”

I den här videon går man dock stick i stäv med Transportstyrelsens uppmaning. Istället för att skrota sin utombordare skrämmer Youtube-kanalen Wildling Sailing liv i två mer än lovligt slitna Suzuki 9.9-hästare. För tydlighetens skull ska det inte ses som en uppmaning från Hamnens sida att rädda gamla tvåtaktare. Ej heller är detta någon gör det själv video hur det går till steg-för-steg.

Med hjälp av tålamod, list och lite kunskap kan man få igång de flesta gamla motorer.

Lärorik underhållning

Likväl finns det mycket kunskap att hämta för den som står inför renovering eller underhåll av sin utombordare – förslagsvis en litet nyare fyrtaktare alternativt en tvåtaktare med insprutning.

Se videon!